Ouderlijk gezag en echtscheiding

Ouderlijk gezag is een moeilijke term die speelt als je in een echtscheiding zit. In het ouderschapsplan en convenant kom je de term regelmatig tegen. Maar wat betekent het nou precies? En wat verandert er door de scheiding?

ouderlijk gezagAls je gezag hebt over een kind ben je verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Je beheert het geld en de spullen van het kind. Je bent ook de wettelijke vertegenwoordiger. Omdat een kind geen officiële handelingen mag doen, mag jij dat voor het kind doen. Tegelijk ben je ook aansprakelijk voor wat het kind doet. Die aansprakelijkheid geldt tot het 14e jaar van het kind. Als je kind 18 jaar wordt stopt het gezag. Je hebt wel nog een onderhoudsplicht voor het kind totdat het het 21 jaar is.

Ouderlijk gezag na je scheiding

Als je getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt, heb je als ouders samen het gezag over je kind. Als je gaat scheiden hou je het ouderlijk gezag over je kind. Hier verandert dus niets aan. Alleen in bijzondere situaties kan je de rechter vragen of het ouderlijk gezag na je scheiding naar 1 van de ouders gaat.

Je blijft dus ook na een scheiding, samen verantwoordelijk voor je kinderen. Je maakt samen afspraken over de opvoeding en belangrijke beslissingen over je kind neem je samen. Alle afspraken die je hierover met elkaar maakt leg je vast in een ouderschapsplan. Ter bescherming van het kind is het ouderschapsplan bij een scheiding verplicht.

Wie zijn er volgens de wet ouders?

moeder is volgens de wet:

  • de vrouw uit wie het kind is geboren
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
  • de vouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft
  • de vrouw die het kind heeft erkend
  • de vrouw van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld

vader van een kind is volgens de wet:

  • de man die met de moeder is gehuwd; als het kind tijdens het huwelijk geboren wordt.
  • de man die het kind heeft geadopteerd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man van wie de rechter het vaderschap heeft vastgesteld
  • de man die met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft; als het kind tijdens het partnerschap geboren wordt.

Meer informatie?

Lees alles nog eens precies na in de folder van de Rijksoverheid: gezag-en-omgang

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen