Ouderlijk gezag en echtscheiding
Juridische aspecten bij een echtscheiding
Normand Jones
Juridische aspecten bij een echtscheiding
08/25/2015
1 min
0

Ouderlijk gezag en echtscheiding

08/25/2015
1 min
0

Ouderlijk gezag is een moeilijke term die speelt als je in een echtscheiding zit. In het ouderschapsplan en convenant kom je de term regelmatig tegen. Maar wat betekent het nou precies? En wat verandert er door de scheiding?

ouderlijk gezagAls je gezag hebt over een kind ben je verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Je beheert het geld en de spullen van het kind. Je bent ook de wettelijke vertegenwoordiger. Omdat een kind geen officiële handelingen mag doen, mag jij dat voor het kind doen. Tegelijk ben je ook aansprakelijk voor wat het kind doet. Die aansprakelijkheid geldt tot het 14e jaar van het kind. Als je kind 18 jaar wordt stopt het gezag. Je hebt wel nog een onderhoudsplicht voor het kind totdat het het 21 jaar is.

Ouderlijk gezag na je scheiding

Als je getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt, heb je als ouders samen het gezag over je kind. Als je gaat scheiden hou je het ouderlijk gezag over je kind. Hier verandert dus niets aan. Alleen in bijzondere situaties kan je de rechter vragen of het ouderlijk gezag na je scheiding naar 1 van de ouders gaat.

Je blijft dus ook na een scheiding, samen verantwoordelijk voor je kinderen. Je maakt samen afspraken over de opvoeding en belangrijke beslissingen over je kind neem je samen. Alle afspraken die je hierover met elkaar maakt leg je vast in een ouderschapsplan. Ter bescherming van het kind is het ouderschapsplan bij een scheiding verplicht.

Wie zijn er volgens de wet ouders?

moeder is volgens de wet:

  • de vrouw uit wie het kind is geboren
  • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
  • de vouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft
  • de vrouw die het kind heeft erkend
  • de vrouw van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld

vader van een kind is volgens de wet:

  • de man die met de moeder is gehuwd; als het kind tijdens het huwelijk geboren wordt.
  • de man die het kind heeft geadopteerd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man van wie de rechter het vaderschap heeft vastgesteld
  • de man die met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft; als het kind tijdens het partnerschap geboren wordt.

Meer informatie?

Lees alles nog eens precies na in de folder van de Rijksoverheid: gezag-en-omgang

Reacties
Categorieën