Verdelen van schulden?

In deze blog advocaat Harm van Lingen over het verdelen van schulden: ‘Bij een echtscheiding moet je gaan verdelen wat er is aan gemeenschappelijke bezittingen. De schulden komen dan ook aan de orde. Bijvoorbeeld de hypotheekschuld bij de bank. Vaak maken de echtelieden in onderling overleg afspraken over wie die schulden gaat betalen. Bijvoorbeeld: de vrouw behoudt het huis en de hypotheek. Of: de man behoudt de auto en het doorlopend krediet bij de bank.

Wie betaalt de schuld?

wie betaalt de schuldDat zijn op zich prima afspraken, maar bedenk daarbij wel dat de schuldeiser het recht blijft houden om beide echtelieden aan te spreken, als er in de toekomst niet meer betaald wordt.  Stel dat in het voorbeeld van de auto en het doorlopend krediet, de man de auto total loss rijdt (en hij is niet verzekerd) of hij vertrekt met de noorderzon, en hij betaalt (daarom) de aflossing niet meer, dan kan de bank  alsnog (ook) de vrouw aanspreken. De vrouw had daar, gezien de afspraken, niet meer op gerekend. Om die reden staat er in de afspraken vaak ook een ‘vrijwaringsbeding’, hetgeen inhoudt dat de man de vrouw moet vrijwaren voor dergelijke aanspraken van de bank. Maar, zoals uit het gegeven voorbeeld al blijkt, heeft zo’n vrijwaringsbeding niet altijd het gewenste effect. Als de man met de noorderzon is vertrokken, of als er bij hem niets te verhalen valt, heeft de vrouw toch nog steeds een probleem, ook als er een vrijwaringsbeding is opgenomen.

Verklaring van de bank

De meest zekere oplossing is dat de bank verklaart de vrouw niet meer te zullen aanspreken. De bank ontslaat de vrouw dan uit de hoofdelijke (= gezamenlijke) aansprakelijkheid. Het streven moet dus zijn om dat te bereiken. Maar helaas lukt dat in de praktijk lang niet altijd. De bank houdt immers liever 2 schuldenaren dan 1.’

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp? Bel ons dan even via 0900-588 88 88 of vul het contactformulier in zodat wij met jou contact op kunnen nemen.

Over de schrijver
Harm van Lingen is in 1991 beëdigd als advocaat. De uitdaging in het werk is voor Harm het verschil tussen winnen en verliezen in een procedure. Vanuit een ruime proceservaring weet hij kansen en risico’s goed in te schatten en adviseert hij ondernemers bij het opstellen van contracten, juist ook om problemen en procedures te voorkomen. De nadruk van de praktijk van Harm ligt op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en schade. Hij heeft op die rechtsgebieden twee specialisatieopleidingen met succes afgerond en geeft geregeld lezingen, workshops of in-house trainingen. Harm adviseert tevens bij de meer ingewikkelde echtscheidingen of verdelingszaken met huwelijkse voorwaarden. Hij is lid van de Vakgroep Personen- en familierecht en de Vakgroep Onderneming en Recht. Harm is maatschappelijk actief in diverse bestuursfuncties en ondernemersverenigingen en lid van de maatschap Knuwer advocaten.
Reactie plaatsen