We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat is scheidingsbemiddeling of mediation?

Bemiddeling bij scheiding betekent dat een erkende bemiddelaar (mediator) u en uw partner helpt bij het oplossen van conflicten die ontstaan bij de scheiding. Scheidingsbemiddeling is een vrijwillige keuze.

Bemiddeling helpt bij het samen oplossen van conflicten

De bemiddeling moet gaan over alle onderdelen van de scheiding waarover u van mening verschilt. Het uitgangspunt van scheidingsbemiddeling is dat conflicten gezamenlijk worden opgelost en dat beide partijen zelf oplossingen aandragen. De bemiddelaar kiest geen partij, maar begeleidt de onderhandelingen en zorgt ervoor dat de echtscheiding zo eerlijk mogelijk verloopt. Hij waakt erover dat gemaakte afspraken niet in strijd zijn met de wet.

Vaststellingsovereenkomst

De afspraken die gemaakt zijn tijdens de onderhandelingen, worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een advocaat zet de overeenkomst om in een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Als de bemiddelaar ook advocaat is, kan hij de overeenkomst zelf omzetten en de scheiding voor u afwikkelen. De rechter bevestigt de uitkomsten van de van de bemiddeling. Het is niet mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

0 reacties op “Wat is scheidingsbemiddeling of mediation?

Plaats een reactie