Weet waar je aan begint

Een afgesproken alimentatie is niet altijd te herzien, dus; weet waar je aan begint! Advocate Eveline Dirks schrijft over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wijzigen van alimentatie en wat het gerechtshof in Amsterdam daar over zegt.

Er zijn twee grondslagen voor een wijziging van een alimentatie:

  • 1. de alimentatie voldoet niet meer aan de wettelijke maatstaven als gevolg van een wijziging van omstandigheden, of
  • 2. de alimentatie is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Wijziging alimentatie

alimentatie wijzigen rechterDe eerste grondslag is duidelijk: als er na vaststelling van de alimentatie een wijziging is opgetreden in de omstandigheden van betrokkenen dan kan dat leiden tot een wijziging van de alimentatie. De tweede grondslag levert in de praktijk de nodige discussies op. Een wijziging is alleen aan de orde als er onopzettelijk door onjuist inzicht of onjuiste gegevens van de wettelijke maatstaven is afgeweken. Is er bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven dan kan slechts van een wijziging sprake zijn als er op basis van alle omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.

Afspraak bij rechter

Het gebeurd regelmatig dat de rechter probeert partijen tot een regeling te laten komen tijdens de mondelinge behandeling op de rechtbank. Wat te doen deze gemaakte afspraken ten overstaan van de rechter? Het gerechtshof Amsterdam heeft zich daarover uitgelaten.

Partijen hebben een dochter die woont bij moeder. Op de rechtbank hebben partijen afgesproken dat de vader een kinderalimentatie betaalt van € 25,- per maand en dit is vastgelegd door de rechter. De vader is het hier toch niet mee eens en gaat in beroep.

De vader stelt dat dat het hem niet is aan te rekenen dat deze alimentatie bij de rechtbank is vastgelegd, omdat een en ander tijdens de mondelinge behandeling zo snel ging dat hij pas na de behandeling besefte wat er was afgesproken.

Wat zegt het Hof

wijzigen alimentatieHet hof overweegt dat het enkele feit dat de vader na de mondelinge behandeling van mening is veranderd over zijn mogelijkheden tot betaling van de overeengekomen kinderalimentatie er niet toe kan leiden dat wordt voorbijgegaan aan de gemaakte afspraak. Er zijn geen omstandigheden die de overeenkomst aantastbaar maken. Temeer nu de afspraak door de vader is gemaakt met bijstand van zijn advocaat. De kinderalimentatie kan alleen wijzigen wanneer deze nadien door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Er zijn geen wijzigingen in de omstandigheden. In het geval de vader had willen stellen dat de kinderalimentatie gewijzigd dient te worden omdat deze is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven overweegt het hof dat er geen duidelijke wanverhouding mag bestaan tussen de kinderalimentatie waartoe de rechter zou hebben beslist en die welke partijen hebben afgesproken. Het betreft dan gevallen waarin partijen onopzettelijk door onjuist inzicht of onjuiste gegevens van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken. Bij een kinderalimentatie van de beperkte omvang die hier aan de orde is, kan niet worden gesproken van een wanverhouding.

Meer informatie

Dit artikel is gebaseerd op de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 10 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4609 en geschreven door mr. E.S. Dirks. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met één van de leden van de vakgroep Familierecht van Knuwer Advocaten. Bel even naar 0900-588 88 88 en wij brengen je in contact met Eveline Dirks of een van haar collega’s.

Over de schrijver
Eveline Dirks is in 2009 beëdigd als advocaat. Zij heeft een advies- en procespraktijk voor ondernemers en particulieren waarin zij zich bezig houdt met allerlei kwesties binnen het personen- en familierecht. Eveline is lid van de vakgroep Personen- en familierecht. Na een economische studie aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam heeft Eveline in 2008 haar opleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Gedurende haar eerste jaren als advocaat heeft zij zich ingezet binnen de Vereniging Jonge Balie Alkmaar als secretaris en (later als) voorzitter. In 2010 heeft zij de pleitwedstrijd voor advocaten binnen het arrondissement Alkmaar gewonnen. Eveline is gecertificeerd advocaat en scheidingsmediator bij de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS).
Reactie plaatsen