Buitenland en alimentatie

Je ex-partner woont in het buitenland en de alimentatie moet worden betaald. Maar je ex heeft daar geen zin in. Wat doe je dan? Je bent samen verantwoordelijk voor je kinderen. Ook als een van de ouders in een ander land woont. Maar wat nou als je ex-partner de alimentatie niet wil betalen? Wat kan je dan doen?

Eerst even de regels

alimentatie partnerVolgens de wet ben je samen met je ex-partner verantwoordelijk voor je kinderen. Ook nadat je gescheiden bent. Dat je partner in een ander land woont, of gaat wonen, doet hier niets aan af. Deze plicht komt onder andere tot uiting in de kinderalimentatie. Ook ben je verplicht om voor elkaar te zorgen, de partneralimentatie. Op het moment dat je uit elkaar gaat moet je over deze twee alimentatievormen afspraken met elkaar maken. In principe mag je zelf (samen) bepalen wat je hierover afspreekt. De afspraken moeten wel redelijk zijn, anders zal de rechter er een stokje voor steken. Ook afspraken over de betaling van de alimentatie mag je samen met elkaar afspreken.

Praktijk

In de praktijk blijken de afspraken niet altijd goed nagekomen te worden. Als je beiden in Nederland woont heb je dan verschillende manieren om de betaling af te dwingen. Je kan naar de rechter gaan en een uitspraak van de rechter vragen. De uitspraak van de rechter kan je dan laten afdwingen. Een uitspraak van een Nederlandse rechtbank is echter niet zonder meer uitvoerbaar in het buitenland. Dus als je partner in het buitenland woont, hoe pak je dat dan aan?

Alimentatie buitenland

LBIOIn Nederland is er het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, dat kan helpen bij de inning van internationale alimentatie. Als je in Nederland woont kan je het LBIO vragen te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland. Andersom int het LBIO in Nederland op verzoek van samenwerkende verdragspartners de alimentatie. Het LBIO voert ook gerechtelijke procedures als dat nodig is.

Andersom

Heb je recht op alimentatie en woon je niet in Nederland, terwijl je ex-partner dat wel doet? Dan kan je contact opnemen met de verdragsinstantie in het land waar je woont. Dit is meestal het Ministerie van Justitie. Voorwaarde is wel dat dit land is aangesloten bij één van de Verdragen. Weet je niet wie of wat de verdragsinstantie in het land is waar jij woont? Neem dan even contact met ons op, dan vragen wij het voor je na.

De kosten

De activiteiten die het LBIO en de buitenlandse instellingen zelf verrichten in het kader van het Verdrag van New York en het Verdrag met de Verenigde Staten kosten je niets. Het kan wel zijn dat er kosten zijn verbonden aan het voeren van een procedure in het buitenland of aan de invordering van de alimentatie. Zo zijn er deurwaarderskosten. Mochten er kosten voor je zijn? Dan zal het LBIO je hiervan vooraf op de hoogte brengen. Ook kan het LBIO eventueel de kosten voorschieten en later verrekenen met de binnenkomende alimentatie. De kosten moeten dan wel beperkt zijn. Blijkt het niet mogelijk te zijn de alimentatie te innen? Dan neemt het LBIO de kosten voor hun rekening.

LBIO inschakelen

alimentatie kindJe kan een aanvraag indienen door het aanvraagformulier van het LBIO in te vullen. Met deze link ga je naar de site van het LBIO en kan je het formulier online invullen. Let ook op de gevraagde bewijsstukken die je moet toevoegen.

Zit je in het buitenland en vind je het lastig om dit allemaal uit te zoeken. Stuur ons dan even een mail: We geven je gratis advies en helpen je op weg. Ons mailadres is info@oprechtscheiden.nl.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn alimentatie krijg?

Het kan natuurlijk zijn dat je ex-partner toch besluit de kinderalimentatie of partneralimentatie te betalen. In dat geval krijg je al snel je geld. Maar het kan ook veel langer duren. De inning van alimentatie in het buitenland vergt vaak veel tijd. Het kan zijn dat je ex-partner onvoldoende meewerkt, waardoor in het land waar hij of zij woont een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Pas daarna kan een begin worden gemaakt met het innen van gelden.

Zullen we je helpen?

alimentatie exAls je het lastig vindt om te weten waar je moet beginnen, of hoe je het zal gaan aanpakken? Bel ons dan even voor gratis advies. Wij leggen je dan uit hoe de werkwijze is van het LBIO. Mailen kan natuurlijk ook en dat is vanuit het buitenland vaak handiger. Ons nummer is 0900-588 88 88 en ons mailadres: info@oprechtscheiden.nl. Je kan natuurlijk ook op onze site kijken voor meer info.

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen