Nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020 | wat betekent dit voor jou?
15 oktober 2019 
17 min. leestijd

Nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020 | wat betekent dit voor jou?

De nieuwe wet partneralimentatie gaat in op 1 januari 2020. Wat houdt dit in voor jouw alimentatie?  In dit artikel hebben we alle informatie in gewone taal op een rijtje gezet. In 10 minuten heb je duidelijk wat de nieuwe wet precies inhoudt. Of het op jou betrekking heeft. Hoe je je scheiding kunt versnellen, of juist kunt uitstellen. En hou je niet zo van lezen? Stel dan je vraag gewoon rechtstreeks aan ons team. Eén klik en je hebt nog op tijd antwoord: ik heb een vraag over alimentatie

Deze vragen beantwoorden we hier:

 1. vragen over nieuwe wetIs de nieuwe wet verplicht?
 2. Wat verandert er precies met de nieuwe wet partneralimentatie?
 3. Wat is het verschil tussen de nieuwe en de oude wet?
 4. Wanneer gaat de nieuwe wet partneralimentatie in?
 5. Geldt de nieuwe wet voor iedereen?
 6. Wanneer valt jouw scheiding onder de nieuwe wet?
 7. Wat zijn de uitzonderingen op de nieuwe wet partneralimentatie?
 8. Val jij onder de uitzonderingen?
 9. Kan de partneralimentatie ook korter zijn dan 5 jaar?
 10. Hoe zit het met kinderalimentatie?
 11. Wanneer vervalt de partneralimentatie?
 12. Problemen en oplossingen
 13. Nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020 | wat betekent dit voor jou?

Eerst even een waarschuwing!

waarschuwing wet partneralimentatieDe (nieuwe én oude) regels voor alimentatie gelden alléén als je het je samen niet lukt om alimentatieafspraken te maken. Zolang je het met elkaar eens bent over de alimentatie mag je alles met elkaar afspreken wat je wilt. Dan hoef je dus helemaal niet naar de wet te kijken. Ook niet naar de nieuwe wet. De regels over alimentatie worden pas belangrijk op het moment dat je er samen niet uitkomt. Dan ga je kijken wat de regels zijn. Dus het uitgangspunt bij alimentatie is: je bepaalt het samen in overleg. En pas als dat niet lukt, dan ga je naar de regels kijken. Dus: Nieuwe wet? Oude wet? Dat maakt niet uit zolang je het met elkaar eens bent! (Kleine disclaimer: als een van beide partners een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de gemeente deze uitkering verhalen op de andere partner. In dat geval is het wel van belang of je onder de nieuwe of de oude wet valt.)

Is de nieuwe wet verplicht?

Of de nieuwe wet verplicht is hangt af van de vraag of jullie het wel of niet met elkaar eens zijn. Ben je het met elkaar eens over de partneralimentatie? Dan hoef je niet naar de nieuwe wet te kijken. Ook niet naar de oude. Pas bij onenigheid over de alimentatie kijk je naar de wet. En dan geeft de wet maximale termijnen aan. Ook bepaalt de wet in welke gevallen (voor wie) er alimentatie geldt.

Wat verandert er precies met de nieuwe wet partneralimentatie?

Het maximale aantal jaren dat er partneralimentatie moet worden betaald is op dit moment 12 jaar. Deze termijn gaat veranderen. Per 1-1-2020 wordt de maximale termijn aan partneralimentatie 5 jaar.

Wat is het verschil tussen de nieuwe en de oude wet?

Het verschil tussen de oude en de nieuwe wet is dat er een andere maximale termijn aan alimentatie wordt neergelegd. Een 12 jaar durende alimentatie vind men niet meer in de huidige samenleving passen. Die termijn wordt nu veranderd naar een maximum van 5 jaar.

Ik zit midden in een scheiding. Mijn (bijna)-ex en ik zijn al een tijdje bezig met de echtscheiding en het einde is nog niet in zicht. Is het handig om het te rekken tot volgend jaar januari? Herman

Wanneer gaat de nieuwe wet partneralimentatie in?

De ingangsdatum van de nieuwe wet is 1-1-2020. Alle scheidingen die na die tijd worden ingediend vallen onder de nieuwe wet.

Geldt de nieuwe wet voor iedereen?

De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Als je al bent gescheiden verandert er voor jou dus niets. Je blijft dan onder de oude wet vallen. Alle scheidingen die vóór 1-1-2020 worden ingediend vallen onder de oude wet en alleen scheidingen die ná 1-1-2020 worden ingediend vallen onder de nieuwe wet.

Wanneer valt jouw scheiding onder de nieuwe wet?

Het moment van indienen van de scheiding is bepalend. Indienen is het moment dat de rechtbank het scheidingsverzoek ontvangt van je advocaat. De advocaat heeft een verzoekschrift opgesteld (dat is de vraag aan de rechtbank om een uitspraak over jullie scheiding). Dat verzoekschrift heeft de advocaat naar de rechtbank gestuurd. Het moment van ontvangst door de rechtbank is de datum die voor jou belangrijk is. Ligt deze datum vóór 1-1-2020, dan val je onder de oude wet. Ligt de datum na 1-1-2020, dan val je onder de nieuwe wet.

Wij staan op het punt van scheiden. Inmiddels het 2e gesprek gehad over de convenanten. Nu blijkt dat ik €100,- partner alimentatie moet betalen voor een periode van 12 jaar. Heeft het voor mij zin om uitstel in overweging te nemen? Er zijn nog GEEN stukken getekend op dit moment.
Graag verneem ik van u hoe dit nu eigenlijk zit.

Wat zijn de uitzonderingen op de nieuwe wet partneralimentatie?

De uitzonderingen zijn:

 • Is de partner die de alimentatie ontvangt boven de 50 jaar en langer dan 15 jaar getrouwd? Dan wordt de maximale termijn 10 jaar.
 • En heb je nog kinderen jonger dan 12 jaar, dan blijft de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar totdat het jongste kind 12 is.
 • Zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd en bereikt de partner die de alimentatie ontvangt binnen 10 jaar de AOW leeftijd? Dan is de alimentatieplicht in ieder geval 5 jaar en loopt daarna door tot de AOW leeftijd.

Val jij onder de uitzonderingen?

Om het iets makkelijker te maken kan je hier even de beslisboom partneralimentatie bekijken van de SDU. Het ziet er zo uit als op het plaatje. Om het goed te kunnen lezen kan je het hier downloaden in pdf: Beslisboom Partneralimentatie
Beslisboom Partneralimentatie afbeelding

Kan de partneralimentatie ook korter zijn dan 5 jaar?

Als je korter bent getrouwd dan 5 jaar is de maximale termijn aan partneralimentatie de helft van het aantal jaren dat je getrouwd bent geweest. Dit geldt alleen als jullie geen kinderen hebben.

Hoe zit het met kinderalimentatie?

Voor kinderalimentatie zijn er geen nieuwe regels. De huidige regels blijven gewoon bestaan. Er verandert niets. De maximale termijn voor kinderalimentatie is tot je kind 21 jaar is.

Wanneer vervalt de partneralimentatie?

De alimentatieplicht voor je partner vervalt als degene die de alimentatie ontvangt

 • met iemand anders trouwt
 • of een geregistreerd partnerschap aangaat
 • of gaat samenwonen

Problemen en Oplossingen over de nieuwe wet partneralimentatie

 1. Mogen we zelf bepalen of we onder de nieuwe wet vallen?
 2. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik toch nog onder de oude wet val?
 3. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik NIET onder de oude wet val?
 4. Moet je hele scheiding al zijn geregeld voor 1-1-2020 om nog onder de oude wet te kunnen vallen?
 5. Wat gebeurt er met bestaande alimentatieafspraken?
 6. Hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen/ontvangen?
 7. Mogen we zelf bepalen wat de alimentatie is?
 8. Kan de rechter iets anders bepalen?
 9. Kom ik door de nieuwe wet in de financiele problemen?
 10. Wat is een partneralimentatieberekening?
 11. Waar kan ik een alimentatieberekening laten maken?
 12. Wil je meer weten over alimentatie in het algemeen?

Mogen we zelf bepalen of we onder de nieuwe wet vallen?

Zolang jullie het met elkaar eens zijn kan je inderdaad zelf bepalen wat de alimentatie is en voor welke termijn de alimentatie geldt. Of je wel of niet onder de nieuwe wet valt hangt dus in eerste instantie af van het feit of je het met elkaar eens bent. Pas als je het niet met elkaar eens bent ga je kijken naar de regels in de wet. En dan val je onder de nieuwe wet als je scheiding na 1-1-2020 is ingediend bij de rechtbank.

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik toch nog onder de oude wet val?

Als je er zeker van wilt zijn dat je onder de oude regels valt, moet je er voor zorgen dat je scheiding vóór het einde van dit jaar is ingediend bij de rechtbank. Ben je het met elkaar eens? Dan kunnen we de scheiding in ongeveer anderhalve week indienen. Je moet wel rekening houden met de kerstdagen. Dan heeft ook de rechtbank vakantie. Ben je het niet met elkaar eens? Dan moet je een advocaat vinden die bereid is om een eenzijdige scheiding in te dienen. Bij je advocaat moet je dan gelijk navragen of zij/hij het indienen voor 21-12 nog gaat redden.

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik NIET onder de oude wet val?

Als je zeker van wilt zijn dat je onder de nieuwe wet valt, moet je er voor zorgen dat de scheiding pas wordt ingediend na 1-1-2020. Als je partner dit juist niet wil, kan die wel roet in het eten gooien door de scheiding eenzijdig in te dienen vóór 1-1-2020. De datum van indienen is beslissend. En dat is de datum waarop de rechtbank het verzoek tot scheiden ontvangt. De scheiding hoeft nog niet te zijn afgerond.

Moet je hele scheiding al zijn geregeld voor 1-1-2020 om nog onder de oude wet te kunnen vallen?

Het is niet zo dat je hele scheiding moet zijn geregeld om nog onder de oude wet te kunnen vallen. Het moment van indienen van de scheiding is bepalend. Indienen betekent dat de advocaat het verzoekschrift naar de rechtbank heeft gestuurd. De datum van ontvangst door de rechtbank is bepalend.

Wat gebeurt er met bestaande alimentatieafspraken?

Alle afspraken die vóór 1-1-2020 zijn gemaakt blijven gewoon bestaan. Er verandert niets.

Hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen/ontvangen?

Er zijn regels over de maximale lengte van de alimentatie en er zijn regels voor wie je alimentatie moet betalen. Er zijn géén regels over de bedragen. Dat is helemaal afhankelijk van jullie financiën. Uitgangspunt is dat jullie het zelf bepalen. De regels zijn pas van toepassing als je het niet met elkaar eens kunt worden. De nieuwe wet zegt niets over de hoogte van de alimentatie.

Mogen we zelf bepalen wat de alimentatie is?

Jullie mogen zelf bepalen of jullie wel of niet alimentatie willen afspreken. En ook het bedrag mogen jullie zelf weten. Voorwaarde is wel dat jullie het met elkaar eens zijn. Zolang je het met elkaar eens bent, mag je zelf bepalen wat je afspreekt. Alleen als je hele vreemde gekke dingen gaat afspreken dan gaat een rechter zich er in mengen. Maar als het redelijke afspraken zijn, vindt de rechter het goed.

Kan de rechter iets anders bepalen?

Met de nieuwe wet kan de rechter ook een uitzondering maken. Als er sprake is van een schrijnende situatie kan de rechter beslissen dat er niet aan de termijnen van de wet wordt vastgehouden. Wat schrijnend is zal de rechter moeten bepalen.

Kom ik door de nieuwe wet in de financiele problemen?

nieuwe wet partneralimentatie wettekst financiele problemen bij partneralimentatieAls je het idee hebt dat er een bijzonderheid is waardoor je in de problemen komt met de nieuwe wet, dan kan je aan de rechter vragen om een uitspraak te doen over jouw situatie. In schrijnende gevallen kan de rechter beslissen dat er een andere termijn geldt dan het maximum van de wet.

Wat is een partneralimentatieberekening?

De hoogte van de partneralimentatie kan je laten vaststellen door een partneralimentatieberekening te maken. Hiermee wordt berekend wat een passend bedrag aan alimentatie is in jullie situatie.

Waar kan ik een alimentatieberekening laten maken?

Dat kan via deze link: alimentatieberekening laten maken

Wil je meer weten over alimentatie in het algemeen?

Ga dan even naar: Veelgestelde vragen over alimentatie Daar vind je problemen en oplossingen en Q&A over alimentatie.

Nieuwe regel geldt alleen voor nieuwe scheidingen

De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid in op 1-1-2020 en geldt dan alleen voor nieuwe scheidingen. Als er voordat de wet in werking treedt al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank dan blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Van De Telegraaf is dit filmpje: Veel echtscheidingen te verwachten in 2020.

Heb je al partneralimentatie afspraken?

De nieuwe wet partneralimentatie gaat gelden voor partneralimentaties die NA 1-1-2020 worden vastgesteld. Dat betekent dat als je nu al partneralimentatieafspraken hebt, deze gewoon zo blijven. De nieuwe wet zal dus niets veranderen aan de huidige situatie. Alleen als je NA 1-1-2020 gaat scheiden zullen de nieuwe regels op jouw van toepassing kunnen zijn. Het wetsvoorstel ziet op de inkorting van de duur van de partneralimentatie per 1 januari 2020 en is alleen van toepassing op nieuwe alimentatieafspraken.

Wil je weten hoeveel jouw alimentatie moet zijn?

Als je nog geen alimentatieafspraken hebt, is het mogelijk om een alimentatieberekening te laten maken. Alles over kosten en mogelijkheden van alimentatie hebben we op een rijtje staan op deze pagina: alles over alimentatie. En wil je juist gelijk een alimentatieberekening laten maken? Ga dan naar deze pagina: alimentatieberekening maken. Wil je dat we het voor jou persoonlijk even uitzoeken? Neem dan even contact met ons op. We checken het gratis voor je na.

Een stukje geschiedenis van de nieuwe wet partneralimentatie

De Tweede Kamer wil de maximale termijn voor partneralimentatie terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Het  initiatiefvoorstel is ingediend door Tweede Kamerleden Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66).  Het voorstel is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Vóór zijn: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, PVV en FvD. En tégen zijn: ChristenUnie en SGP. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie wordt vanaf 1-1-2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. Ook de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels goedgekeurd.

Wat is de hardheidsclausule in de nieuwe wet partneralimentatie?

Op de nieuwe wet partneralimentatie zijn 2 uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. In uitzonderlijke situaties is er een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule). In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Wil je de nieuwe wet er zelf op naslaan? Dat kan met deze link: Wet herziening partneralimentatie. Of het wetsvoorstel: partneralimentatie wetsvoorstel.

Nieuwe wet partneralimentatie per 1-1-2020 | wat betekent dit voor jou?

Wil je weten hoe jouw situatie er uit ziet? Weet je niet zeker of de nieuwe wet ook voor jou geldt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zoeken het even voor je uit. Met deze link ga je naar onze contactpagina.

Meer informatie:

Partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar? | Hoe zit het nou precies

Bron filmpje: giphy
Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Amber
Door

Amber

op 16 Jun 2019

Wanneer is bekend wanneer de nieuwe wet echtscheiding echt in werking treedt

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 17 Jun 2019

Beste Amber, De nieuwe wet partneralimentatie zal ingaan op 1 januari 2020. De nieuwe wet geldt echter niet voor al bestaande scheidingen. Het is alleen geldig voor scheidingen die na de datum van 1-1-2020 ingediend worden bij de rechtbank.

Amber
Door

Amber

op 16 Jun 2019

Wanneer treedt de nieuwe wet partneralimentatie daadwerkelijk in werking?

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 17 Jun 2019

Beste Amber, De nieuwe wet gaat in op 1-1-2020 en geldt dan voor nieuwe scheidingen. Dat wil zeggen: scheidingen die na 1-1-2020 worden ingediend bij de rechtbank.

Willem Schuiling
Door

Willem Schuiling

op 08 Sep 2019

Hoi, is er ook een regeling voor oudere gevallen? In 1-1-2020 ben ik zo'n 2 jaar gescheiden. ik mag €200 alimentatie betalen en €750 verhaalt de gemeente omdat mijn ex-vrouw een uitkering ontvangt. En hoe zit het met de Tremanorm? Mijn ex-vrouw doet vrijwilligerswerk, ontvangt geen geen inkomen van. Een onderhoudsplicht bestaat alleen voor zover de onderhoudsgerechtigde niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Eigen inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, ook die uit vermogen, verminderen de behoefte aan een bijdrage. Onder inkomsten worden zowel de daadwerkelijke inkomsten als de in redelijkheid te verwerven inkomsten verstaan. Indien de onderhoudsgerechtigde geen inkomsten heeft, dient derhalve rekening te worden gehouden met het vermogen van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). met vriendelijke groet, Willem

Bas Snabilie
Door

Bas Snabilie

op 12 Sep 2019

Beste Willem, de nieuwe wet vanaf 1-1-2020 geldt alleen voor scheidingen die na deze datum worden ingediend bij de rechtbank. Oudere gevallen vallen daar niet onder. Als je het niet eens bent met het bedrag aan alimentatie dat je moet betalen kan je proberen een wijziging aan te vragen via je advocaat (je bedoelt denk ik dat je ex echtgenote in plaats van vrijwilligerswerk ook 'gewoon' werk zou kunnen doen, zodat je minder alimentatie hoeft te betalen).

Fran
Door

Fran

op 10 Nov 2019

Hallo Ik ben inmiddels bijna 5 jaar gescheiden en mijn ex komt nu na al die jaren met een verzoek tot partner en kinder alimentatie. Is t nu wijs om het verzoek naar de rechtbank zo lang mogelijk te rekken en pas na 1 jan 2020 in te dienen? Of moet de uitspraak na januari zijn?

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 11 Nov 2019

Beste Fran, als jullie al gescheiden zijn is de nieuwe wet niet voor jullie van toepassing. Rekken of niet maakt dus niets uit. De nieuwe wet geldt alleen voor scheidingen die NA 1-1-2020 worden ingediend bij de rechtbank.

Willem
Door

Willem

op 13 Dec 2019

even voor de volledigheid zouden jullie wel moeten toevoegen dat ondanks je misschien afspraken mbt partner alimentatie hebt gemaakt je zeker nog wel te maken hebt met de oude of nieuwe wet, wanneer de ontvangende partij bijvoorbeeld in de bijstand beland dan kan de gemeente verhaalrecht op de betalende partij uitvoeren, en dan maakt het dus wel degelijk verschil of je 12 of 5 jaar moet betalen, dus bij het bord met het uitroepteken zou ik dat nog even toevoegen want daar wordt een verkeerd beeld geschetst.

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 25 May 2020

Beste Willem, het is inmiddels aangepast. Sorry voor de hele late reactie. Je bericht was ondergesneeuwd geraakt. Bedankt voor je goede tip!

Reactie plaatsen