Omgang grootouders met kleinkind na scheiding

Het CDA wil betere omgang grootouders met kleinkind na scheiding. Grootouders moeten bij problematische echtscheidingen van hun kinderen meer juridische mogelijkheden krijgen om contact met hun kleinkinderen te kunnen afdwingen. Dat wil het CDA, dat vanochtend hiervoor een plan presenteerde. De oppositiepartij wil de situatie in Nederland gelijktrekken met die in België, Duitsland en Frankrijk, waar grootouders expliciet recht hebben op een omgangsregeling.

De opstellers van de initiatiefnota, Kamerleden Mona Keijzer en Peter Oskam, willen dat er veranderingen in het Burgerlijk Wetboek worden aangebracht die het voor grootouders gemakkelijker maken om bij de rechter een omgangsregeling af te dwingen. Nu moeten grootouders eerst aantonen dat ze een „nauwe persoonlijke betrekking” met hun kleinkinderen hebben voordat een rechter naar hun zaak kan kijken. Het CDA vindt een afstammingsband voldoende voor het vragen van een oordeel aan de rechter. Die kan dan nog steeds onafhankelijk beoordelen of contact met de grootouders in het belang is van het kind, benadrukt Keijzer. Het belang van het kind kan in het geding zijn als een omgangsregeling er bijvoorbeeld toe zou leiden dat het kind in een loyaliteitsconflict tussen ouders en grootouders belandt.

TWAALF PROCENT ZIET KLEINKINDEREN NOOIT MEER TERUG

Volgens het CDA blijkt uit onderzoek uit 2008 dat voor meer dan de helft van de grootouders het contact met de kleinkinderen na een scheiding verslechtert. Zo’n 12 procent ziet de kleinkinderen helemaal niet meer terug, bijvoorbeeld doordat ze na een scheiding in een pleeggezin belanden of met een ouder worden meegenomen naar het buitenland.

Het wegvallen van het contact tussen grootouders en kleinkinderen „zorgt voor veel verdriet bij deze grootouders” en kan negatieve gevolgen hebben voor de kinderen, stellen Oskam en Keijzer. „Kinderen missen hierdoor het contact met opa’s en oma’s die vaak tot de scheiding een belangrijke rol speelden in het leven van hun kleinkinderen.”

Bron: Pim van den Dool, NRC Next 3 maart 2015

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen