Erkenning kind, wijzigingen

Op 1 april 2014 zijn er drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de erkenning van een kind. Ouders hoeven door de wijziging minder juridische stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de vader een juridische band heeft met het kind. De regels omtrent erkenning zijn veranderd voor lesbische ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap en voor een gehuwde man.

Wet lesbisch ouderschap

De Wet lesbisch ouderschap, die op 1 april 2014 in werking is getreden, heeft als doel de familierechtelijke betrekking van ouders en kinderen in roze gezinnen zo goed mogelijk te regelen. Voorheen kon de vrouwelijke partner van de moeder, de duomoeder, het kind alleen erkennen via een gerechtelijke procedure. De nieuwe wet regelt dat de duomoeder juridisch ouder kan worden zonder een gerechtelijke adoptieprocedure. Als er sprake is van een onbekende zaaddonor, kan de duomoeder automatisch juridisch ouder worden door huwelijk of geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen kan de duomoeder het kind erkennen door een eenvoudige handeling, die al voor de geboorte van het kind geregeld kan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de biologische vader bekend is, kunnen de moeders en de vader ook afspreken dat de vader de tweede juridische ouder van het kind wordt.

Geregistreerd partner? Nu ook automatisch juridisch vader

Wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn en een kind krijgen, dan is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de vrouw wordt dus automatisch als vader beschouwd. Vanaf 1 april geldt dit ook wanneer de man op het moment van de geboorte een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind. Voorheen moest de man het kind erkennen om juridisch de vader te zijn.

Een kind buiten het huwelijk eenvoudiger erkennen

De derde belangrijke verandering op gebied van erkenning is dat een getrouwde man die buiten zijn huwelijk een kind krijgt, niet meer eerst naar de rechter hoeft om het kind te kunnen erkennen. Uit oogpunt van gelijke behandeling hoeft de vader nu niet meer naar de rechter, waarmee de uitzonderingspositie van een gehuwde man bij het erkennen van een kind buiten het huwelijk komt te vervallen.

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen