Ouderschapsaspecten bij scheiding
Normand Jones
Ouderschapsaspecten bij scheiding
08/26/2014
1 min
0

Erkenning kind, wijzigingen

08/26/2014
1 min
0

Op 1 april 2014 zijn er drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de erkenning van een kind. Ouders hoeven door de wijziging minder juridische stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de vader een juridische band heeft met het kind. De regels omtrent erkenning zijn veranderd voor lesbische ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap en voor een gehuwde man.

Wet lesbisch ouderschap

De Wet lesbisch ouderschap, die op 1 april 2014 in werking is getreden, heeft als doel de familierechtelijke betrekking van ouders en kinderen in roze gezinnen zo goed mogelijk te regelen. Voorheen kon de vrouwelijke partner van de moeder, de duomoeder, het kind alleen erkennen via een gerechtelijke procedure. De nieuwe wet regelt dat de duomoeder juridisch ouder kan worden zonder een gerechtelijke adoptieprocedure. Als er sprake is van een onbekende zaaddonor, kan de duomoeder automatisch juridisch ouder worden door huwelijk of geregistreerd partnerschap. In alle andere gevallen kan de duomoeder het kind erkennen door een eenvoudige handeling, die al voor de geboorte van het kind geregeld kan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de biologische vader bekend is, kunnen de moeders en de vader ook afspreken dat de vader de tweede juridische ouder van het kind wordt.

Geregistreerd partner? Nu ook automatisch juridisch vader

Wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn en een kind krijgen, dan is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de vrouw wordt dus automatisch als vader beschouwd. Vanaf 1 april geldt dit ook wanneer de man op het moment van de geboorte een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind. Voorheen moest de man het kind erkennen om juridisch de vader te zijn.

Een kind buiten het huwelijk eenvoudiger erkennen

De derde belangrijke verandering op gebied van erkenning is dat een getrouwde man die buiten zijn huwelijk een kind krijgt, niet meer eerst naar de rechter hoeft om het kind te kunnen erkennen. Uit oogpunt van gelijke behandeling hoeft de vader nu niet meer naar de rechter, waarmee de uitzonderingspositie van een gehuwde man bij het erkennen van een kind buiten het huwelijk komt te vervallen.

Reacties
Categorieën