Herziening kinderalimentatie

Wanneer is een herziening kinderalimentatie aan de orde? Tijdens een scheiding maak je afspraken met elkaar over de hoogte van het alimentatiebedrag voor de kinderen. Soms kom je dat samen overeen. Soms legt de rechter een bepaald bedrag op. In ieder geval is de hoogte van het bedrag gebaseerd op de situatie zoals die op dat moment is. Die situatie kan echter veranderen. Dan is mogelijk dat de kinderalimentatie moet worden herzien. Het nieuw te betalen bedrag past dan beter bij de nieuwe situatie.

Nieuwe partner?

Vaak zijn beide ouders na een scheiding alleenstaand. Het kinderalimentatiebedrag wordt daar op afgestemd. Als je ex-partner hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is de nieuwe partner stiefouder geworden van je kinderen. Hij of zij is dan wettelijk verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderen. Herziening kinderalimentatie is dan logisch.

Herziening kinderalimentatie bij ander werk? Ontslag?

Ook de situatie met betrekking tot werk kan veranderen. Krijg je promotie? Ben je ontslagen? Dat heeft allemaal effect op je inkomen. Het bedrag dat eerder is vastgesteld als een redelijk bedrag aan kinderalimentatie kan in de nieuwe situatie niet zo redelijk meer zijn. Een herziening van de kinderalimentatie is dan op zijn plaats.

Wetswijziging

Per 1 januari 2015 treedt er een wetswijziging in die gevolgen heeft als je kinderalimentatie betaalt, maar ook als je kinderalimentatie ontvangt. Er bestaan nu nog 12 fiscale regelingen die ouders financieel ondersteunen. Bij de vaststelling van kinderalimentatie werd tot nu toe rekening gehouden met deze regelingen. Per 1 januari 2015 gaat het merendeel van deze regelingen verdwijnen. Er blijven nog 4 regelingen bestaan; de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Je financiële positie kan dus wijzigen. Een aanpassing van het bedrag dat je aan alimentatie betaalt of ontvangt kan dan fair zijn.

Kinderalimentatie opnieuw laten berekenen

Wij kunnen voor je nagaan of de kinderalimentatie die je betaalt of ontvangt nog past bij je huidige situatie. Neem contact met ons op via 0900-5 88 88 88

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde. Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen