Wat is een alimentatieberekening?

wat is een alimentatieberekening

Een alimentatieberekening is een methode om vast te stellen wat een redelijk alimentatiebedrag is in jullie situatie. Een alimentatieberekening gaat uit van jullie specifieke inkomens en uitgaven en berekent aan de hand daarvan het juiste alimentatiebedrag. Bij een echtscheiding wordt de alimentatieberekening meestal gemaakt conform de Trema normen. Dat is een uniforme rekenmethode waarmee ook rechters de alimentatie kunnen berekenen.

Een alimentatieberekening is niet verplicht. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de alimentatie is dat je het samen zelf mag bepalen. Zolang jullie het met elkaar eens zijn kan je onderling afspreken wat het alimentatiebedrag zal zijn. Het moet wel redelijk zijn anders zal de rechter het niet goedkeuren. Zolang het een redelijk bedrag is en je bent het met elkaar eens, dan bepalen jullie het zelf.

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Er zijn voor beide soorten alimentatie andere regels. Je kan de berekeningen apart van elkaar laten maken, of tegelijkertijd. Wil je meer informatie? Check dan even deze buttons.

Hebben jullie kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan blijft de verplichting bestaan om voor je kinderen te zorgen. Het maakt daarbij niet uit of jullie getrouwd waren of samengewoond hebben. Zelfs als je geen relatie had bestaat de verplichting om voor je kinderen te zorgen. De onderhoudsplicht voor je kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De verplichting tot kinderalimentatie loopt door tot je kinderen 21 jaar zijn.

Als je samen niet kunt bepalen wat een juist bedrag aan alimenatie is, dan kan je de alimentatieberekening als leidraad gebruiken. Als je het echter over de uitkomst van de berekening ook niet eens bent, dan heb je een probleem. Je kan er dan voor kiezen om de rechter een bedrag te laten vaststellen. De berekening die de rechter maakt is echter dezelfde als de berekening die wij voor je kunnen maken. Dat wordt genoemd: een berekening volgens de Trema-normen. Het verschil is alleen: als de rechter het vaststelt, is het ook verplicht. Je kan dan niet alsnog beslissen dat je een ander bedrag beter vindt passen.

Heb je vragen over de alimentatieberekening? Stel ze gerust. Is er iets niet duidelijk? Wil je eerst de prijs weten? Wil je weten of je ook voor je partner alimentatie moet betalen? Neem even contact met ons op. Onze medewerkers hebben een antwoord op al je vragen. We helpen je gratis en vrijblijvend op weg.

nieuwe alimentatieberekening
kinderalimentatie
partneralimentatie
alimentatie buitenland info