Alles over de alimentatieberekening bij echtscheiding

alimentatieberekening kwaliteit

Een alimentatieberekening, wat is dat eigenlijk precies?

Een alimentatieberekening maak je om te kijken wat een goed alimentatiebedrag is in jullie specifieke situatie. Volgende de wet moet je na je scheiding voor elkaar blijven zorgen. Ook voor je kinderen. Daarom is er partneralimentatie en kinderalimentatie. In welke gevallen moet je nou een alimentatieberekening maken? Zo zijn onderhoudsverplichting, behoefte en draagkracht allemaal termen die belangrijk zijn bij alimentatie.

Hoe maak je eerlijke afspraken?

alimentatieberekening rechter

Waarom alimentatie berekenen bij je scheiding?

Uitgangspunt bij een scheiding is dat je zelf mag weten wat je met elkaar wilt afspreken. De rechter controleert dat wel op redelijkheid. Wat redelijk is, hangt af van jullie persoonlijke omstandigheden. Daar zijn geen vaste bedragen voor. Door alimentatie te berekenen kan je bepalen wat een redelijk bedrag is voor jullie persoonlijk. Dan weet je zeker dat het alimentatiebedrag past bij jullie situatie. Er wordt dus niet te veel en niet te weinig betaald.

waarom een alimentatieberekening

Is alimentatie berekenen verplicht na je scheiding?

Een alimentatieberekening is niet verplicht. Je hoeft je niet aan de uitkomst van de alimentatieberekening te houden. Het staat je vrij om zelf afspraken met elkaar te maken. Maar ook als je zelf afspraken maakt is het handig om te weten wat een redelijk uitgangspunt is. Daarvoor kan je de berekening gebruiken. 


En ben je het niet met elkaar eens? Dan kan je twee dingen doen: je gebruikt het bedrag dat uit de berekening komt om verder met elkaar te onderhandelen. Of je neemt het bedrag van de berekening gewoon zo over in jullie echtscheidingsconvenant. 

rechtbank

Doet de rechtbank dat dan niet tijdens de scheiding?

Er zijn drie verschillende situaties:

1. Je bent het met elkaar eens over de scheiding

In dat geval kan je samen het bedrag aan alimentatie bepalen. Je kan dat doen met of zonder een alimentatieberekening als uitgangspunt.

2. Je bent het gedeeltelijk met elkaar eens over de scheiding

Je bepaalt dan nog steeds samen het alimentatiebedrag. Maar je gebruikt de alimentatieberekening om de hoogte van het bedrag vast te stellen

3. Je bent het zo oneens dat jullie de rechter laten beslissen wat de afspraken zijn.

De rechter maakt dan de alimentatieberekening. Jullie zijn daarna verplicht je daar aan te houden.

alimentatiebedrag veranderen

Is het alimentatiebedrag niet goed?

Is je alimentatiebedrag niet meer passend bij je omstandigheden? Zijn er veranderingen waardoor je denkt dat je te veel alimentatie betaalt of te weinig ontvangt? Je kan dan een herberekening van je alimentatie laten maken. Daarmee kan je laten zien dat er een alimentatiewijziging noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de berekening kunnen jullie het alimentatiebedrag aanpassen. Daarbij geldt wel dat je het samen eens moet zijn. Of anders kan je de rechter het nieuwe bedrag laten vaststellen.

alimentatie berekenen wanneer

In welke situaties heb je een nieuwe berekening nodig?

Omdat je inkomsten en uitgaven niet altijd hetzelfde blijven, is het soms beter om de alimentatie opnieuw vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld bij:

• ontslag of werkloosheid

• hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing

• je kind verhuist naar de andere partner of gaat zelfstandig wonen

• nieuw of ander werk

• promotie

• pensionering

• hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan

alimentatie en kindgebonden budget

Twee soorten alimentatieberekening

Er zijn twee soorten alimentatieberekening: een partneralimentatieberekening en een kinderalimentatieberekening. Het bedrag dat je aan kinderalimentatie moet betalen gaat altijd voor op het bedrag aan partneralimentatie. Eerst wordt de kinderalimentatie berekend en als er dan nog wat overblijft kan de partneralimentatie worden berekend. Je kan de twee berekeningen wel tegelijkertijd laten maken. Er wordt altijd rekening mee gehouden dat kinderalimentatie voor gaat.

scheiding alimentatie buitenland

Kwaliteit van de berekening bij echtscheiding

De alimentatieberekening die wij maken is dezelfde als die de rechters maken. Het is een berekening volgens de Trema-normen, zoals dat zo mooi heet ;-). Dat is een rekenmethode die ook gebruikt wordt door de rechtbanken. Zo ben je er zeker van dat het bedrag dat wij voor je berekenen klopt. 

En wil je de Trema-normen er zelf op naslaan? Download dan hieronder de pdf van het tremarapport-alimentatienormen-2017. Let er wel even op dat de trema-normen eigenlijk geschreven zijn voor alimentatieberekeningsexperts. Het is geen makkelijke materie. Maar als je heel erg van cijfers houdt: hieronder kan je het 51- pagina’s tellende rapport downloaden.

Wat is een redelijk alimentatiebedrag?

Direct je hele scheiding regelen?