ex-partner wil kind ontvoeren

Ben je gescheiden en ben je bang dat je ex-partner je kind wil ontvoeren? Dan is het belangrijk om te kijken wat er in jouw situatie feitelijk aan de hand is. Er is een verschil tussen de angst en het reëele risico op een internationale kinderontvoering. Het hebben van angst voor een ontvoering betekent niet dat je kind ook daadwerkelijk meegenomen wordt. Het zou wél kunnen. Belangrijk is om na te gaan welke aanwijzingen je hebt.

Voorbeeld

ex partner scheidenKoen en Martine zijn gescheiden en allebei het gezag over hun 10-jarige dochter, Louise. Louise woont bij Martine. Er zijn geen problemen met de omgangsregeling. Koen heeft een goede baan en een koophuis. Ook is hij opnieuw getrouwd en heeft hij twee kinderen met deze nieuwe vrouw. Koen heeft wel eens gezegd dat hij Tsjechië een heel mooi land vindt om op vakantie te gaan. Marine wil eigenlijk niet meer dat Louise bij Koen verblijft in het weekend omdat ze erg bang is dat hij op een dag met louise naar Tsjechië zal vertrekken zonder haar toestemming. Echte aanwijzingen hiervoor heeft ze echter niet. Gezien de leefomstandigheden van vader zijn hier weinig aanknopingspunten voor een ontvoering. Je merkt dat de moeder eigenlijk geen goede reden lijkt te hebben om aan te nemen dat de vader het kind zal ontvoeren. Er is in dit geval sprake van angst.

Bij angst kunnen de volgende factoren een rol spelen

 • Relatieproblemen: ouders die relatieproblemen hebben of uit elkaar gaan, zijn vaak bang hun kind te verliezen.
 • Culturele vooroordelen: culturele vooroordelen kunnen bijdragen aan het creëren van de angst dat het kind ontvoerd wordt.
 • Omgeving: de omgeving van beide ouders kan een rol spelen bij de angst het kind te verliezen. Ook de media spelen hierin een belangrijke rol mee.
 • Gebrek aan juridische middelen: wanneer een kind is meegenomen naar het buitenland, heeft de achterblijvende ouder slechts een beperkt aantal juridische middelen voorhanden.

Nog een voorbeeldsituatie

echtscheiding ex-partnerMarieke en Juan zijn gescheiden en hebben een zoontje van 8 jaar oud. Juan heeft een baan onder zijn niveau en heeft geen vast woonadres. Hij logeert veel bij vrienden. Het is juni en Juan wil met hun zoon in de zomervakantie naar Spanje gaan. Hij komt daar vandaan. Hij heeft vaak gezegd dat hij na de vakantie eigenlijk niet meer terug wil naar Nederland, omdat hij samen met zijn zoon bij zijn familie in de buurt wil zijn zodat zijn zoon de Spaanse taal en cultuur goed kan leren kennen. Ook zijn er plannen dat Juan het familiebedrijf van zijn vader in Spanje gaat overnemen. De zoon van Marieke en Juan is de oudste kleinzoon in de Spaanse familie.
Marieke is erg bang dat Juan hun zoon na de vakantie niet meer terug zal brengen naar Nederland. Gezien de omstandigheden is er sprake van een reële dreiging.

Reëel risico

Er zijn verschillende redenen voor een ontvoering. Zoals de wens om terug te keren naar het land van herkomst, het hebben van schulden of een slechte verhouding met de schoonfamilie. Of er direct sprake is van een reëel risico op ontvoering is niet altijd duidelijk. Als de ex-partner gedreigd heeft je kind mee te nemen kan dit een reden voor een reëel risico op kinderontvoering zijn. Ook speelt de historie van de relatie een belangrijke rol.

Ex-partner wil kind ontvoeren

scheiden ontvoeringHet Centrum IKO (Internationale Kinderontvoering) biedt een stappenplan om kans op ontvoering te verkleinen. Je kan altijd contact opnemen met het IKO voor meer informatie en om je situatie voor te leggen. Zij zullen dan met je bespreken of er alleen maar sprake is van angst, of dat er daadwerkelijk aanwijzingen zijn voor een kans op ontvoering.

Stappenplan

Heb je concrete aanwijzingen dat je kind wordt meegenomen naar het buitenland? Dan moet je onmiddellijk actie ondernemen. Er zijn 2 belangrijke stappen:

 • 1. Neem contact op met de politie en informeer de politie over de situatie.
 • 2. Neem contact op met een advocaat die ervaring heeft met internationale kinderontvoeringszaken .
 • 3. Neem contact op het het IKO voor verdere informatie.

Kans op ontvoering te verkleinen

ontvoering echtscheidingVan het Centrum IKO hebben we een stappenplan overgenomen dat je kunt volgen als je kans op ontvoering zo klein mogelijk wilt maken.

Juridisch

 • Neem contact op met een advocaat die ervaring heeft met internationale kinderontvoeringszaken
 • Vraag begeleide omgang
  -via speciale omgangshuizen
  -door middel van contacten in eigen kring van de familie en vrienden
 • Vraag de rechter te bepalen dat je kind niet op vakantie mag of naar het buitenland meegenomen mag worden zonder jouw toestemming
 • Vraag de rechter te bepalen dat de andere ouder het paspoort van het kind en/of van de ouder zelf inlevert gedurende de bezoekregeling
 • Vraag de rechter dat de woonplaats van je kind niet veranderd mag worden

Regel relatieproblemen

 • Los relatieproblemen en problemen over omgang en gezag op, eventueel via bemiddeling/mediation
 • Onderhoud contacten met schoonfamilie en bekenden van je (ex)partner

Paspoort/buitenland

 • Ga bij de gemeente na of er een paspoort voor het kind is afgegeven zonder jouw toestemming of bespreek met de gemeente dat dit niet alsnog gebeurt
 • Zorg dat je zicht hebt op de situatie waarin je kind terecht kan komen in het andere land; zoek informatie over het land waar je kind terecht kan komen

Beveiliging

Directe beveiliging van het kind

 • Waarschuw de school of crèche dat je kind niet mag worden meegegeven aan anderen dan jijzelf, leg de situatie uit
 • Laat je kind buiten spelen op een plek waar toezicht is of waar je zicht op hebt
 • Geef je kind een mobiele telefoon en programmeer de belangrijke nummers voor
 • Wees alert op signalen, gewijzigde omstandigheden en voorbereidingshandelingen van je (ex) partner

Telefoon(nummers)/adresgegevens

 • Zorg voor een mobiele telefoon waarmee in geval van nood snel gebeld kan worden en programeer de belangrijke nummers voor
 • Zorg ervoor dat je belangrijke telefoonnummers direct bij de hand hebt
 • Zorg dat je adressen en telefoonnummers van schoonfamilie en bekenden in Nederland en buitenland hebt

Dossiervorming

 • Maak een dossier voor de betrokken instanties
 • Informeer de politie en laat een mutatie maken in het dagrapport

Contact

Wil je meer informatie? Neem dan even contact met ons op. Dat kan via dit contactformulier, maar ook via 0900-588 88 88.

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
D. Vermaas
Door

D. Vermaas

op 29 Mar 2018

Ls, frappant dat U in elk voorbeeld een man als voorbeeld neemt die zijn kind ontvoerd. Terwijl statistieken uitwijzen, 9 van de 10 keer is moeder de gene die haar kind ontvoerd!

Reactie plaatsen