Hoe maak je van je echtscheiding geen vechtscheiding? | Scheiden zonder vechten

Hoe maak je van je echtscheiding geen vechtscheiding? | Scheiden zonder vechten

Scheiden zonder vechten lijkt makkelijker dan het is. Vooral voor mensen die er niet zelf middenin zitten. Hoe de liefde omslaat in haat is een bijzonder, maar veelvoorkomend verschijnsel. Wat zijn nou de mogelijkheden om te voorkomen dat je echtscheiding verandert in een vechtscheiding. De Kinderombudsman pleitte een paar jaar geleden al voor een nieuwe aanpak van vechtscheiding; vroeger signaleren, eerder ingrijpen en de regie voeren op één plek. Zo wil de kinderombudsman vechtscheidingen effectiever aanpakken. Een vechtscheiding voorkómen is natuurlijk nog beter. Maar hoe doe je dat?

De kinderombudsman vertelt:

“Sinds mijn aantreden als Kinderombudsman in april 2011 word ik regelmatig benaderd door kinderen die aangeven in de knoop te zitten door de scheiding van hun ouders. Het zijn kinderen die vertellen dat ze wanhopig worden van de ruzies, dat ze zich verscheurd voelen tussen hun ouders, of dat ze het contact met één van hun ouders na de scheiding hebben verloren. Deze verhalen raken me bijzonder, omdat ze laten zien wat de kwetsbaarheid van kinderen is. Het basaal gevoel van vertrouwen en veiligheid, en van niet hoeven kiezen tussen twee mensen van wie je houdt, waar alle kinderen recht op hebben, staat bij deze kinderen onder druk. Gewone kinderen dus, met nog altijd twee ouders. Twee ouders die in een vechtscheiding zijn beland en hun verantwoordelijkheden als ouder niet meer nemen of kunnen nemen.” aldus (voormalig) kinderombudsman Marc Dullaert

Vechtscheiding: wat is dat precies?

ombudsman kind

In het rapport schrijft de ombudsman ook: “De term ‘vechtscheiding’ kent beperkingen. Ouders kunnen zich erdoor gestigmatiseerd voelen, en de term benadrukt de strijd waar men juist het gezamenlijk ouderschap zou willen benadrukken. Veel professionals spreken daarom liever van ‘complexe scheidingen’ of ‘conflictscheidingen’. Het woord vechtscheiding is inmiddels echter zo ingeburgerd dat mensen meteen weten wat er bedoeld wordt, en de term geeft zonder er doekjes om te winden weer wat het voor kinderen betekent. Voor hen is het probleem immers juist het gevecht tussen hun ouders.

Kan je een vechtscheiding voorkomen?

Er zijn talloze tips te geven en iedereen weet wel ongeveer hoe het wel en niet moet. Maar feit blijft dat je soms toch in een vechtscheiding verzeild kunt raken. Ook als je altijd had gedacht dat dit jou nooooooit zou overkomen. De scheiding maakt dat je emotioneel gezien waarschijnlijk niet op je best bent. Een scheidingsmediator kan dit herkennen. De mediator kan de zaken voor je verhelderen en ordenen.

Wat kan een mediator betekenen bij scheiden?

man en vrouw in gevecht aan tafelDullaert: “Het huidige systeem werkt escalatie in de hand en maakt eindeloos procederen mogelijk. Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden, waardoor het loont om juridische procedures te voeren, in plaats van met elkaar om de tafel te gaan.” De Kinderombudsman pleit daarom voor een fundamenteel andere aanpak. In zijn voorstel worden alle scheidende ouders straks verplicht om minimaal één gesprek met een scheidingsmediator te voeren. Zij volgen verplicht voorlichting over wat een scheiding voor kinderen betekent. Liggen er na drie mediationsessies nog geen ouderschapsafspraken, dan voert de rechter nauw de regie zodat juridische procedures beperkt blijven. Ook benoemt hij dan een bijzondere curator, een rechtsfiguur die de stem van het kind vertolkt, zodat de kinderen in bescherming worden genomen.

“Een radicaal voorstel misschien,” zegt Dullaert, “maar ik ben er van overtuigd dat investeren in overleg en het maken van goede afspraken in een vroeg stadium veel leed bij kinderen én ouders kan voorkomen. Bovendien zal het hoge proceskosten voorkomen. Winst dus zowel voor kinderen als voor de maatschappij als geheel.”

Wil je zelf een gesprek met een mediator?

Denk je dat je zelf misschien richting een vechtscheiding gaat? Dan is het heel verstandig om een gesprek met een scheidingsmediator te hebben. Hoe zo’n gesprek precies in zijn werk gaat en wat de kosten zijn kan je nalezen op deze pagina: mediation bij echtscheiding

Wat moet je allemaal regelen voor de kinderen bij scheiden?

Als je kinderen hebt en gaat scheiden moet je aan een heleboel zaken denken. Om een goed overzicht te kunnen houden, hebben wij alles voor je op een rijtje gezet. Ga even naar de pagina kinderen en scheiden. Daar geven we je een overzicht van de volgende zaken:

Wat moet er geregeld voor kinderen bij de scheiding?

 1. Verder krijg je ook uitleg van de verschillende termen die nog wel eens verwarrend kunnen zijn, zoals:

 2. 16.000 kinderen last van scheiding

  Jaarlijks besluiten 70.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen. Ongeveer twintig procent van die scheidingen verloopt met problemen. Een kleiner percentage loopt ook echt uit op een vechtscheiding. In een vechtscheiding verliezen ouders het belang van hun ex en hun kinderen uit het oog. Geschat wordt dat er op dit moment 16.000 kinderen ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar zo’n 3.500 nieuwe kinderen bij.

  De manier van scheiden maakt wél uit

  meisje verdrietig door vechtscheidingUit onderzoek is bekend dat het niet de scheiding op zich is die schadelijk is voor kinderen, maar wel de manier waarop er gescheiden wordt. Een voortdurende strijd, waarbij ouders elkaar beschuldigen, beschimpen en bevechten is slecht voor de kinderen. Deze kinderen kampen met angst, verdriet, loyaliteitsconflicten en schuldgevoel. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Met dit rapport wil ik allereerst ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling is.”

  Hoe kan je een vechtscheiding eerder signaleren?

  Voor zijn nieuwste adviesrapport putte de Kinderombudsman uit de talloze verhalen die bij hem binnen kwamen van ouders, kinderen en grootouders over vechtscheidingen. Daarnaast sprak de Kinderombudsman met tientallen deskundigen, zoals familierechters, advocaten en mediators, psychologen en jeugdzorgprofessionals. “Interessant om te merken was dat vrijwel alle neuzen dezelfde kant op bleken te staan. Iedereen was het erover eens dat een ontluikende vechtscheiding eerder gesignaleerd moet worden, dat er instrumenten moeten komen om ouders eerder te dwingen om de strijd te staken en dat de stem van kinderen sterker moet worden gehoord”, aldus Marc Dullaert.  Hij concludeert ook dat er financiële redenen zijn waarom de scheidingsketen nog niet optimaal functioneert.

  Hoe maak je van je echtscheiding geen vechtscheiding?

  Wil je het volledige rapport van de kinderombudsman lezen? Ga dan naar het adviesrapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel (pdf van rapport kinderombudsman)

  (Bron: de kinderombudsman.nl)

  Wil je meer info over dit onderwerp? Lees dan ook eens:

  oprechtscheiden vinkje‘Geef kind een woordvoerder bij scheiding’ – NRC

  oprechtscheiden vinkjeMarc Dullaert: 9 op de 10 meldingen schoolverzuim onterecht bij de Raad voor de Kinderbescherming

  oprechtscheiden vinkjeRechter moet een grotere rol krijgen bij vechtscheidingen

  oprechtscheiden vinkjeVechten tot we er bij neervallen, Monique Kitzen in Opzij

  Vragen en advies?

  Als je vragen hebt over je eigen scheiding kan je altijd gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij proberen je zo goed mogelijk op weg te helpen.

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
aablokpoel
Door

aablokpoel

op 16 Sep 2015

Van dichtbij maak ik de trieste situatie mee dat een zorgouder Aan ouder verstoting doet en uitspraken van de rechtbank naast zich neerlegt van alles bedenkt om dat te rechtvaardigen de andere ouder er fysiek en mentaal aan kapot gaat van verdriet en het schrijnende verdriet van de kinderen het amk er niets aan doet die vindt het een zaak van advocaten hetontneemt kinderen het recht de andere ouder te kunnen zien schending van kinder en mensenrechten in en in triest De politiek doet niets de kinderen worden ingezet als machtsmiddel

Meijers
Door

Meijers

op 19 May 2019

Het is zo jammer dat het AMK alle signalen die betrokkenen hebben aan gegeven ,met een grote veeg van de tafel veegt .En dat grootouders zien dat de kinderen geestelijk mishandeld worden door de stiefmoeder ! En als er dan een onderzoek wordt geeist word het kind in het bij zijn van de stiefmoeder gehoort ! Dus het AMK is deskundig bezig op deze manier ? Als ik als kind in deze zaak moest vertellen wat er thuis gebeurde , zou ik mijn mond dicht houden .Want het kind weet als ze de waarheid vertel mijn stiefmoeder mij zou straffen in allerlei opzichten ! Hierdoor hebben twee kleinkinderen van ons 9 jaar lang lichamelijk en geestelijk door de stiefmoeder mishandeld .En de rechters en de raad van kinderbescherming hebben nooit in gegrepen en nooit geluisterd naar de noodkreeten van familie .

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 17 Jun 2019

Dat is een verschrikkelijke situatie! Als grootouders sta je inderdaad vaak buitenspel. Je ziet alles gebeuren maar je mening wordt niet serieus genomen. En hoe meer je er tegenin gaat hoe meer kans je hebt dat je je kleinkinderen niet meer ziet. Aan de andere kant wil je natuurlijk je kleinkinderen niet in de steek laten door niets te zeggen. Een duivels dilemma waar helaas heel wat grootouders mee te maken hebben. Ik zou willen dat ik een oplossing of een goed advies had.

Frida
Door

Frida

op 16 Sep 2015

Een goed idee, alleen wat te doen bij ouders die samenwonen en samen kinderen hebben? Het uit elkaar aan is een stuk makkelijker, maar de ruzie over het omgangsrecht van de kinderen des te groter.

carry-ann
Door

carry-ann

op 16 Sep 2015

Het allerbelangrijkste is de rechters aan wie vele onnodige verzoeken worden gedaan moeten worden bij geschoold.Rechters maken namelijk het verschil en kunnen juist de strijd opvoeren door een ondoordachte stomme beslissing zonder om het kind te horen .En het steeds maar wijzen op de zogenaamde rechten van de een of de ander ouder .Ouders hebben plichten kinderen hebben rechten . Het recht om gehoord te worden, het recht op een zorgeloos leven, het recht om te kiezen .Rechters beschouwen kinderen als inboedel en gaan dan het kind verdelen .FOUT> EEN kind is geen inboedel het is een mens met rechten. Te vaak worden de rechten van het kind geschonden

Marijke
Door

Marijke

op 19 Sep 2015

De nieuwe aanpak werkt alleen als de rechters tijdig de beginselen van PAS (ouderverstotingssyndroom) zien ontstaan en daar actie op ondernemen. Zolang dat niet gezien wordt, blijft de immense LEVENSLANGE psychische schade voor de kinderen bestaan. Zij zijn altijd de dupe, terwijl zij 0% schuld hebben.

Paparecht
Door

Paparecht

op 17 Jun 2019

En wat te doen met een ouder die het ouderschapsplan niet nakomt? Kinderen bij hun ouder weghoudt en daarmee gekleurde info verschafd aan de kinderen? Je hebt als ouder geen poot om op te staan. Als je als ouder daar dan boos om wordt, ben jij nog degene die verkeerd handelt. Je zou kunnen gaan procederen, maar dan moet ke wel een hele dikke portemonnee hebben en dan rest nog de vraag of de kinderen daar beter van worden?!.

Normand Jones, mediator en coach
Door

Normand Jones, mediator en coach

op 17 Jun 2019

Beste Iris,Een groot probleem is inderdaad dat de theorie en de praktijk vaak niet hetzelfde zijn. Je kan nog zo'n mooi ouderschapsplan hebben, maar als je ex-partner niet wil meewerken aan de uitvoering daarvan sta je eigenlijk met de rug tegen de muur. In theorie kan je wel procederen, maar zoals je zelf ook al zegt, daar wordt niemand beter van. Enige echte oplossing is de relatie met je ex zo goed mogelijk zien te krijgen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is dat vaak de enige echte opening naar een oplossing. En waarschijnlijk is dat nou juist het moeilijke onderdeel, goed met elkaar communiceren. In de praktijk zie ik vaak dat het toch heel goed kan helpen om eens een gesprek aan te gaan met een derde erbij. Liefst natuurlijk iemand die onpartijdig is en die goed kan zien wat de onderliggende pijnpunten zijn. Misschien een gezamenlijk vriend of kennis, of beter nog, een mediator. Maar ook dan weer geldt: je moet dat dan allebei zien zitten. Zelfs in het aangaan van het gesprek ben je als ex-partners van elkaar afhankelijk. Dus als je ex ook niet in is voor een goed gesprek, dan is eigenlijk een van je weinige opties: kijken waar je inschikkelijk kunt zijn zodat de relatie met je ex kan verbeteren. Heel moeilijk! maar het proberen waard.

Ada van hemert
Door

Ada van hemert

op 07 Jul 2019

Ouders moeten wijzer zijn en niet aan hun eigen denken maar aan het kind. De schuld bij zichzelf zoeken. Zo belangrijk dat je er bij de belangrijke dingen bij kunt zijn. Je eigen respect opzij zetten. Ik weet dat het moeilijk is maar je doet toch alles voor je kind?

Reactie plaatsen