Een Echtscheidingsconvenant Voorbeeld: Wat staat erin en hoe stel je het op?

Een Echtscheidingsconvenant Voorbeeld: Wat staat erin en hoe stel je het op?

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin voormalige echtgenoten na hun scheiding de onderlinge afspraken vastleggen. Het is een zeer belangrijk document, omdat het ervoor zorgt dat beide partijen duidelijkheid hebben over zaken als de verdeling van het vermogen, de alimentatie en de zorgregeling voor eventuele kinderen. Maar wat komt er precies in een echtscheidingsconvenant aan bod?

De belangrijkste onderdelen In een standaard echtscheidingsconvenant worden in de regel de volgende zaken geregeld:

Verdeling bezittingen en schulden

Wie krijgt welk deel van de gezamenlijke bezittingen zoals de woning, auto, spaargelden, inboedel etc.? Ook eventuele schulden, hypotheken en andere leningen moeten eerlijk worden verdeeld.

Alimentatie

Als een van de partners een lager inkomen heeft, kan er alimentatie (partneralimentatie of kinderalimentatie) worden vastgelegd in het convenant. De hoogte en duur hiervan moeten nauwkeurig worden bepaald.

Zorgregeling kinderen

Voor eventuele minderjarige kinderen moet een uitgebreide zorgregeling worden opgesteld. Hierin staat vastgelegd wie de hoofdverblijfplaats is en welke regeling er is voor de gezamenlijke zorgverdeling, vakanties, feestdagen etc.

Naast deze hoofdonderdelen kunnen er ook aanvullende afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld over de verdeling van:

 • Pensioenen
 • Huisdieren
 • Inboedel en overige roerende zaken
 • Lid- of abonnementskaarten
 • Erfenissen en schenkingen

Specialistisch advies inwinnen

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan het zeer verstandig zijn om specialistisch (juridisch) advies in te winnen. Bepaalde zaken als de verdeling van pensioenrechten, een onderneming of een groot vermogen vragen vaak om deskundige begeleiding om alles zorgvuldig vast te leggen.

Echtscheidingsconvenant op maat

Een goed echtscheidingsconvenant is altijd maatwerk. Via onze overzichtelijke online echtscheidingsapp, kan dit proces heel stapsgewijs worden doorlopen. Door als voormalig partners eerst uitgebreid bevraagd te worden over jullie specifieke situatie, kan een concept-convenant op maat worden opgesteld. Daarna volgt een online bespreking om de conceptstukken door te nemen en waar nodig aan te passen aan de persoonlijke wensen en afspraken. Zodra alle onderdelen zijn vastgelegd, kan het definitieve convenant worden opgemaakt.

Echtscheidingsconvenant opstellen via de app

Een handige en overzichtelijke manier om tot een goed echtscheidingsconvenant te komen, is het gebruik van een speciale echtscheidingsapp. Deze online omgeving begeleidt jullie als ex-partners stap-voor-stap door het hele scheidingsproces.

In de app krijgen jullie eerst een reeks vragen over jullie persoonlijke situatie. Aan de hand van de antwoorden wordt een concept-echtscheidingsconvenant met alle benodigde onderdelen voor jullie samengesteld. Vervolgens vindt er een online bespreking plaats met een mediator of advocaat om dit concept door te nemen en eventuele aanpassingen te doen.

Voordelen echtscheidingsapp:

 • Overzichtelijk stappenplan dat je begeleidt
 • Op elk moment inzicht in waar je staat in het proces
 • Mogelijkheid partner later toe te voegen
 • Alles gaat laagdrempelig online en schriftelijk
 • Een vast aanspreekpunt voor vragen
 • Het scheidingsproces kan in 6-8 weken zijn afgerond

De app is een initiatief van een gespecialiseerd juridisch team met jarenlange ervaring in echtscheidingszaken. Zij staan garant voor een zorgvuldig, persoonlijk en deskundig begeleid traject.

Compleet ontzorgd scheiden

Met de echtscheidingsapp worden jullie als ex-partners volledig ontzorgd. Nadat alle afspraken zijn vastgelegd in het definitieve convenant, regelen de specialisten ook de verdere juridische procedure met de rechtbank. Jullie hoeven dus nergens meer naartoe; de volledige scheiding kan vanuit huis worden afgerond.

Het belang van een goed convenant

Een echtscheidingsconvenant is bindend en geeft daarom voor beide partijen duidelijkheid en rechtszekerheid na de scheiding. Door alle afspraken goed vast te leggen in een degelijk opgesteld convenant, voorkom je later eventuele conflicten en onduidelijkheden. Het is daarom zeer aan te raden om bij een scheiding altijd een volledig en zorgvuldig echtscheidingsconvenant op te laten stellen, bij voorkeur met professionele begeleiding van een ervaren partij. Of je nu gebruik maakt van een echtscheidingsapp of kiest voor een andere aanpak, een goed en volledig echtscheidingsconvenant is essentieel...

Over de schrijver
Mijn naam is Mirjam Timmerman en ik ben jurist. Ik ben in 1993 afgestudeerd in het Internationaal recht. Samen met mijn collega, ben ik een van de initiatiefnemers van Stichting Oprecht Scheiden. In onze echtscheidingspraktijk hebben wij dagelijks met scheidingen te maken. Ook privé zien we het scheidingsleed om ons heen. Met onze stichting hebben wij ons ten doel gesteld mensen in een scheidingssituatie zo goed mogelijk te helpen. We houden van ons werk en proberen daarom altijd te streven naar de hoogste kwaliteit. We zorgen voor constante bijscholing en blijven in ons vakgebied op de hoogte van wat speelt. Met onze stichting willen we een platform bieden waar alle informatie over scheiden samenkomt. We vinden dat goed geïnformeerde mensen beter in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dat voorkomt veel ruzie en beperkt ook de last die de kinderen hebben van een scheiding.
Reactie plaatsen