Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald bij echtscheiding?

wat is alimentatie

Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?  Uitgangspunt is dat je dit bij je echtscheiding samen met elkaar mag bepalen. Je mag zelf bedenken wat jullie een redelijk bedrag vinden. En weet je niet wat een passend bedrag is in jullie geval? Dan kan je een alimentatieberekening laten maken. Pas als je écht helemaal niet tot overeenstemming kunt komen over de scheiding, dan kan je er voor kiezen om de rechter een bedrag te laten bepalen.

Gelijk weten hoeveel de alimentatie is?

Wil je het alimentatiebedrag zelf bepalen?

Dat mag! Veel mensen denken dat het de rechter is die de hoogte van de alimentatie bepaalt. Dat is niet altijd zo. Zo lang je samen tot overeenstemming kunt komen over een redelijk alimentatiebedrag, mogen jullie het zélf bepalen. Het bedrag moet wel redelijk zijn, gegeven jullie financiele situatie. Het uitgangspunt is dat alle betrokkenen (dus zowel jij, als je ex-partner, als je kinderen) er zo min mogelijk op achteruit moeten gaan door de scheiding. Het bedrag dat jullie overeenkomen leg je vast in het echtscheidingsconvenant. Zo'n convenant kan je hier gratis opstellen. Lee daarover meer via onderstaande link.

Kan je ook het kinderalimentatiebedrag zelf bepalen?

Ja, ook het kinderalimentatiebedrag mogen jullie zelf bepalen. Ook hier geldt: het moet wel een redelijk bedrag zijn. Zijn jouw kinderen bijvoorbeeld gewend om 4 sporten per week te doen, en iedere maand nieuwe Nike's te krijgen? Dan kom je niet weg met een alimentatiebedrag van € 50,- per maand. Het bedrag moet in verhouding staan tot de levensstandaard die jullie gewend zijn. Jullie mogen zelf de hoogte van het bedrag bepalen, maar de rechter toetst bij de scheiding wel of het een redelijk bedrag is. 

Twee soorten alimentatie bij scheiden

Er zijn twee soorten alimentatie bij echtscheiding: partneralimentatie en kinderalimentatie. Er zijn voor beide soorten alimentatie andere regels. Kinderalimentatie krijgt altijd voorrang boven partneralimentatie. Over beide soorten hebben we een aparte pagina gemaakt omdat daar veel extra informatie over is. Zie de buttons hieronder

Kan je bepalen dat je GEEN alimentatie betaalt na je scheiding?

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook afspreken dat je geen alimentatie betaalt na je scheiding. Heb je bijvoorbeeld niet voldoende draagkracht om alimentatie te betalen? Dan kan je met elkaar afspreken dat je na de echtscheiding geen alimentatie betaalt of wilt ontvangen. Als het om kinderalimentatie gaat kan je bijvoorbeeld ook afspreken dat je ieder een bepaald bedrag per maand op een kindrekening stort. Of je kan overeenkomen dat de alimentatie op € 0,- gezet wordt. Dit kan je dan opnemen in het echtscheidingsconvenant. In geval van partneralimentatie moet je even op het volgende letten: je kan overeenkomen dat je afstand doet van je rechten op alimentatie. Mocht je daarna een bijstandsuitkering gaan aanvragen, dan kán de gemeente je de uitkering weigeren. De gemeente vindt dan namelijk dat je wél alimentatie had moeten afspreken. 

En als we het niet eens zijn over de alimentatie?

Als jullie het tijdens de echtscheiding niet met elkaar eens zijn wat een goed alimentatiebedrag zou zijn, dan kan je een alimentatieberekening laten maken. Voer je financiele gegevens in en wij maken een alimentatieberekening voor je. De alimentatieberekening is dezelfde als die van de rechtbank. Met de uikomst kan je ook weer zelf beslissen wat je doet. Gaan jullie je er aan houden, of gebruiken jullie de uitkomst als een uitgangspunt om verder over na te denken. Het bedrag dat jullie samen overeenkomen neem je op in het echtscheidingsconvenant. Vanaf het moment van ondertekening ben je daar beiden aan gehouden. De afspraken uit het echtscheidingsconvenant kunnen dan ook afgedwongen worden.

Alimentatie na de scheiding, voor kind of partner?

Kan je de rechter laten bepalen wat de alimentatie na scheiden moet zijn?

Je kan ook beslissen dat je aan de rechter overlaat hoeveel het alimentatiebedrag moet zijn. Kan je het, ook met behulp van de uitkomst van de alimentatieberekening, niet met elkaar eens worden? Dan kan je altijd nog beslissen dat de rechter het dan maar moet bepalen. De rechter gaat zo'n zelfde berekening maken. Verschil is, dat als de rechter de alimentatie vaststelt, je hier wél aan gehouden bent. 

Meer informatie over alimentatie?

nieuwe alimentatieberekening

Berekening maken

kinderalimentatie

Kinderalimentatie

partneralimentatie

Patneralimentatie

alimentatie buitenland info

Buitenland

Heb je recht op een bijstandsuitkering na je scheiding?

Als één van jullie na de scheiding een bijstandsuitkering aanvraagt, dan gaat de gemeente checken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. De gemeente kan de bijstandsuitkering verhalen op de ex-partner. Dat betekent dat het zo kan zijn dat je een deel van de bijstandsuitkering van je ex-partner moet betalen. De gemeente maakt zelf een berekening van het bedrag dat zij redelijk vinden in jullie situatie.

Welke kosten wordt rekening mee gehouden bij de alimentatie?

De volgende inkomsten en uitgaven zijn van belang voor de hoogte van de alimentatie:

 • inkomsten uit arbeid;
 • studiefinanciering;
 • uitkeringen;
 • pensioen;
 • inkomsten uit onderhuur;
 • rente en andere inkomsten uit vermogen;
 • bijdragen aan het huishouden van anderen, met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert;
 • bestaande mogelijkheden om inkomsten uit te breiden;
 • je vermogen;
 • huurbetalingen;aflossingen van de hypotheek, rente en vaste lasten;
 • verzekeringen;
 • noodzakelijke regelmatige reiskosten;
 • financiële verplichtingen voor anderen;
 • kosten van bijzondere medische verzorging voor jezelf of voor je gezinsleden;
 • kosten die je moet maken om je werk te kunnen uitoefenen;
 • schulden

Hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Heb je vragen over de hoogte van de alimentatie bij de scheiding? Stel ze gerust. Is er iets niet duidelijk? Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Neem even contact met ons op. Onze medewerkers hebben een antwoord op al je vragen. We helpen je gratis en vrijblijvend op weg.

Hoe kunnen wij je helpen bij je scheiding?

Kijk deze video voor meer info