We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Hoe kan ik een scheiding van tafel en bed omzetten tot een definitieve scheiding?

Als u al een scheiding van tafel en bed achter de rug heeft en u wilt helemaal uit elkaar, kunt u de rechter vragen om de ontbinding van uw huwelijk na echtscheiding van tafel en bed. Na de ontbinding van het huwelijk kunnen u en uw ex-echtgenoot opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

  • Indienen verzoek rechtbank
  • Termijn voor indienen verzoek rechtbank ontbinding huwelijk
  • Definitief
  • Inschakelen mediator

Indienen verzoek rechtbank

Om uw huwelijk te ontbinden, moet u een verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u of uw partner woont. U heeft hierbij een advocaat nodig. In het verzoekschrift moeten de naam, voornamen en woonplaats of verblijfplaats van u en uw partner worden vermeld. Als u minderjarige kinderen heeft, moet u hun gegevens ook vermelden. Voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u ook een ouderschapsplan maken.

Termijn voor indienen verzoek rechtbank ontbinding huwelijk

Bovengenoemd verzoek kunt u niet altijd op elk moment doen. Als uw echtgenoot en u samen om de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed vragen, geldt er geen termijn. Wilt u een eenzijdig verzoek om ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed doen, dan kan dat pas als de scheiding van tafel en bed ten minste 3 jaar heeft geduurd. In een heel enkel geval kan de rechter deze termijn verkorten tot 1 jaar. De termijn van 3 jaar begint te lopen als de scheiding van tafel en bed definitief is geworden.

Definitief

De ontbinding van het huwelijk is definitief als de beschikking tot ontbinding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar het huwelijk is voltrokken. Voor de inschrijving moet er een verzoek worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit regelt uw advocaat. Het verzoek moet hij indienen binnen 6 maanden nadat de beschikking definitief is geworden. Laat uw advocaat de termijn van 6 maanden verstrijken, dan verliest de beschikking van de rechter zijn rechtskracht en blijft uw huwelijk in stand. U moet de procedure dan opnieuw voeren. Als de beschikking is ingeschreven, staat de ontbinding van uw huwelijk op de huwelijksakte vermeld.

Inschakelen mediator

Heeft u problemen met de verdeling van de zorg- en opvoeding van de kinderen, met het afspreken van de omgang of met het verdelen van uw inboedel, dan kunt u overwegen een mediator in te schakelen. Een mediator is een neutrale derde die u helpt samen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit en kunt u het niet eens worden over de gevolgen van de ontbinding van het huwelijk, dan moeten u en uw partner allebei een eigen advocaat nemen.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

0 reacties op “Hoe kan ik een scheiding van tafel en bed omzetten tot een definitieve scheiding?

Plaats een reactie