Partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar? | Hoe zit het nou precies
arrow_drop_up arrow_drop_down

Partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar? | Hoe zit het nou precies

Partneralimentatie gaat van 12 jaar naar 5 jaar. Als het aan de Tweede Kamer ligt tenminste. Op dit moment is de maximale termijn aan partneralimentatie twaalf jaar na de scheiding.  De VVD, D66 en PvdA hebben nu een wetsvoorstel gedaan om de termijn dat er maximaal alimentatie moet worden betaald, terug te brengen naar vijf jaar na scheiden. Afgelopen donderdag is hierover een debat in de Tweede Kamer geweest en daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de Kamer het met dit plan eens is. De bedoeling is dat de wet in 2020 ingaat. Vanaf dat moment duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar na echtscheiding.

Welke regel geldt er nu bij onze scheiding?poppetje met vraagtekens over partneralimentatie

Zijn jullie net gescheiden? Dan geldt voor jullie nog de regel van de 12 jaar. Gaan jullie uit elkaar voordat de nieuwe regel ingaat? Dan blijft de termijn van twaalf jaar na scheiden gewoon staan. Dus net zoals het nu is. Pas vanaf het moment dat het wetsvoorstel echt wet wordt (en dat is dus vermoedelijk in 2020) gaat de nieuwe regeling van kracht. De termijn van maximaal vijf jaar alimentatie geldt alleen voor jullie als je scheiding NA de invoering van de nieuwe wet wordt uitgesproken. De nieuwe wet geldt dus alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020).

Is de regel van 5 jaar alimentatie geldig voor alle scheidingen?

De nieuwe regels zijn dus alleen van toepassing als je gaat scheiden na invoering van de nieuwe wet. Er komen wel uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben om makkelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De uitzonderingen zijn:

  • als je langer dan vijftien jaar bent getrouwd en tien jaar voor je AOW-leeftijd zit op het moment van scheiden, dan kan je tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.
  • als je jonge kinderen hebt bestaat de alimentatieverplichting/recht totdat je jongste kind twaalf jaar is geworden.
  • de derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar waren getrouwd, krijgen of betalen nog 10 jaar partneralimentatie.

Hoe zit het als ik al alimentatie betaal?

Dan verandert er niets. De alimentatie zoals die nu is afgesproken zal door de nieuwe wet niet wijzigen. Het is dus niet zo dat de huidige alimentatieafspraken veranderen op het moment dat het wetsvoorstel ook echt wet wordt. Je kan eventueel wel een wijziging van alimentatie aanvragen, maar dat kan alleen op grond van gewijzigde omstandigheden. Meer daarover kan je lezen op de pagina: alles over alimentatie. De alimentatie eindigt ook als de alimentatieontvanger gaat samenwonen of trouwen met een nieuwe partner.

Gelden de nieuwe termijnen ook voor kinderalimentatie?meisje zit in de boom

Nee, voor kinderalimentatie gelden de nieuwe regels niet. Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op partneralimentatie na echtscheiding. En kinderalimentatie gaat altijd vóór partneralimentatie. Dus als degene die alimentatie moet betalen niet voldoende draagkracht heeft om ook partneralimentatie te betalen, dan wordt er in zo’n geval alleen kinderalimentatie betaald.

Wat staat er verder in het wetsvoorstel?

Het belangrijkste punt in het wetsvoorstel is dus die maximale termijn van twaalf jaar, die wordt teruggebracht naar vijf jaar. Partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar. Het nieuwe uitgangspunt is dat de alimentatiebetaler aan de alimentatieontvanger vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Was je vier jaar getrouwd, dan moet je dus uitgaan van twee jaar alimentatie. En als het huwelijk minder dan drie jaar heeft geduurd is er helemaal geen partneralimentatie verschuldigd.

Er was toch al zo’n wet over echtscheiding?

In 2015 hadden VVD, D66 en PvdA al plannen om de lengte van de partneralimentatie te beperken. Er kwam toen veel kritiek. Daarom hebben Foort van Oosten (VVD), Maarten Groothuizen (D66) en Attje Kuiken (PvdA) nu een nieuw voorstel ingediend. De initiatiefnemers krijgen inmiddels brede steun in de Tweede Kamer. In ieder geval van GroenLinks, de SP en de PVV. De christelijke partijen denken er nog even over na. De stemming over de wet is deze week (de week van 10 december 2018). Dat er eerder al een wetsvoorstel is geweest heeft wel voor wat verwarring hier en daar gezorgd. Bij advocaten en mediators zijn veel vragen binnengekomen over dit onderwerp.

Wat is bij jouw scheiding een redelijke termijn?scheiding - vrouw kijkt in camera

Uitgangspunt bij het afspreken van alimentatie en de duur van de alimentatie is dat je samen afspraken mag maken. Dus ongeacht de termijnen die in de wet worden genoemd kan je best met elkaar overeenkomen dat jullie bijvoorbeeld 3 jaar alimentatie afspreken. Of helemaal géén alimentatie. Dat mag ook. Je moet het dan wel beiden eens zijn over deze afspraak. Pas als je er samen niet uitkomt bij je scheiding, gaat een rechter de regels op jullie toepassen. Dan kan het dus zo zijn dat je aan de 12 jaar termijn wordt gehouden voor partneralimentatie.

Partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar?

En wil je het nog even nalezen in de krant? Dan kan dat hier in het NRC en in de Telegraaf.

Heb je vragen over jouw echtscheiding?

Partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar. Maar hoe is het nu geregeld bij jouw echtscheiding? Of weet je helemaal nog niet hoe je je scheiding wilt regelen? Neem dan even contact met ons op. We geven gratis advies en helpen je om duidelijk zicht op je situatie te krijgen. Stel je vraag via ons contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Reactie plaatsen

Gelijk starten met je scheiding?

We gebruiken cookies: