Vergoeding voor de kosten van je echtscheiding

Vergoeding voor de kosten van je echtscheiding

Wist je dat je een vergoeding voor de kosten van je echtscheiding kunt krijgen? Als je inkomen en vermogen aan bepaalde vereisten voldoen kan je een vergoeding van de overheid krijgen voor de kosten van je scheiding. Dat heet rechtsbijstand. Deze vergoeding moet je niet verwarren met een rechtsbijstandverzekering. Dat is weer wat anders.

Wat is rechtsbijstand

Als je gaat scheiden kost dat meestal flink wat. Om er voor te zorgen dat niemand getrouwd hoeft te blijven omdat hij of zij de scheiding niet kan betalen bestaat er rechtsbijstand. Rechtsbijstand is een vergoeding van de kosten van de scheiding. Je kan daar onder bepaalde voorwaarden gebruik van maken. Als de rechtsbijstand wordt toegekend hoef je alleen een eigen bijdrage te betalen aan de scheiding. Dat kan dus betekenen dat je volledige scheiding maar € 53,- hoeft te kosten.

Hoe kan je de vergoeding krijgen?

Er zijn een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

  • Je mag niet te veel verdienen.
  • Je mag niet te veel vermogen hebben.
  • Je mag niet te veel ‘opbrengst’ hebben door de scheiding.

Dat leggen we even uit

  • Je mag niet te veel verdienen. Als je een te hoog inkomen hebt, heb je geen recht op rechtsbijstand. Als je er wel recht op hebt, betaal je meestal een eigen bijdrage. Die bijdrage is lager wanneer je minder verdient.
  • Je mag niet te veel vermogen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis hebt en daardoor boven het heffingsvrij vermogen zit, dan heb geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • De opbrengst van de echtscheiding mag niet te hoog zijn. Na de scheiding wordt er gekeken of de scheiding je financieel iets heeft opgeleverd (bijvoorbeeld doordat jullie huis is verkocht met overwaarde). Is de opbrengst meer dan 50% van je heffingsvrije vermogen? Dan wordt de vergoeding ingetrokken, en moet je alsnog zelf de kosten van je scheiding betalen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn voor rechtsbijstand?

Als je een aanvraag voor rechtsbijstand doet gaat de Raad voor Rechtsbijstand je inkomen controleren bij de belastingdienst. Er wordt daarom uitgegaan van je inkomen van 2 jaar geleden.

  • Inkomensgrenzen: Je bruto verzamelinkomen mag in 2015 niet hoger zijn dan: € 26.400 als je kinderen niet bij jou wonen en € 37.300 als je kinderen wel bij jou wonen
  • Vermogen: Het maximale vermogen dat je mag bezitten € 21.330 (in het peiljaar 2015)

Wat moet je zelf betalen aan je scheiding?

Als de rechtsbijstand wordt toegekend hoef je alleen een eigen bijdrage te betalen voor je hele scheiding. De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen en is € 53,- of € 105,-

En als je nu minder verdient dan 2 jaar geleden?

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bepalen van je recht op rechtsbijstand uit van je inkomen van 2 jaar geleden. Als je nu minder verdient dan toen zou het heel vervelend zijn als je om die reden geen bijdrage zou krijgen. Je kan daarom, als je inkomen nu lager is dan 2 jaar geleden, een peiljaarverlegging aanvragen. Je vraagt dan (met een speciaal formulier) aan de Raad of ze naar je huidige inkomen willen kijken.

Hoe kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Voldoe jij, of je partner, aan de voorwaarden? Dan kunnen jullie rechtsbijstand aanvragen. Ook als je net op de grens van de voorwaarden zit en dus niet zeker weet of je in aanmerking komt. Het formulier voor de aanvraag kan je bij ons opvragen. Jij vult het in en wij kunnen het dan voor je indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Kan je ook rechtsbijstand krijgen als je partner een hoog inkomen heeft?

De inkomensgrenzen die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert gaan op persoon. Voor het bepalen van het recht op rechtsbijstand moeten jullie ieder uitgaan van jullie eigen inkomen. Het kan dus zo zijn dat jij wel recht hebt en je partner niet, of andersom, of allebei. Ook als je nog bij elkaar woont, moet je ieder uitgaan van je eigen inkomen.

Een voorbeeld:

Je partner heeft een hoog inkomen. Jij hebt zelf geen inkomen omdat jullie samen leefden van het inkomen van je partner. Nu gaan jullie scheiden maar jullie wonen nog bij elkaar. Je kan dan toch rechtsbijstand aanvragen.

Kan je rechtsbijstand krijgen als je in het buitenland woont?

Als je gaat scheiden in Nederland kan je, ook als je in het buitenland woont, en ook als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, toch rechtsbijstand aanvragen. Dat lijkt vreemd, maar omdat de scheiding voor een Nederlandse rechter wordt uitgesproken kan je ook aanspraak maken op een Nederlandse vergoeding.

Hoe kan je rechtsbijstand vanuit het buitenland aanvragen?

Voor een aanvraag van rechtsbijstand vanuit het buitenland is er een speciaal formulier. Op dit formulier moet je zelf je inkomen en vermogen opgeven. Normaliter controleert de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag via gegevens van de belastingdienst. Als je in het buitenland woont kan dat natuurlijk niet. Daarom moet je zelf een verklaring over je inkomen en vermogen doorgeven. Het formulier voor deze aanvraag kan je bij ons opvragen.

Ook een vergoeding voor de kosten van je echtscheiding?

Stuur ons even een mailtje zodat we je het formulier kunnen toezenden: info@oprechtscheiden.nl.

Je mag natuurlijk ook even bellen: 0900- 588 88 88

of vanuit het buitenland: 00-31-6-11085167

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen