We helpen je graag
Stel je vraag

Page content

Wat is de procedure bij een scheiding van tafel en bed?

Net als bij een gewone scheiding moet u bij de rechtbank via een advocaat een verzoek tot scheiding van tafel en bed indienen. Ook hier geldt duurzame ontwrichting van de relatie als voorwaarde.

 • Indienen verzoekschrift scheiding van tafel en bed
 • Gegevens verzoekschrift
 • Verweer partner
 • Oproep hoorzitting
 • Beslissing en bezwaar
 • Kosten rechtszaak

Indienen verzoekschrift scheiding van tafel en bed

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen bij de rechtbank in het arrondissement waar u woont. Als u dit niet wilt of als het niet mogelijk is, kunt u het verzoek ook alleen indienen. Uw advocaat zorgt er dan voor dat binnen 14 dagen een kopie van uw verzoekschrift bij uw echtgenoot wordt bezorgd. Als u een eenzijdig verzoek doet, kan het zijn dat uw partner bezwaar heeft tegen dat verzoek. Uw partner kan dan verweer voeren tegen de procedure.

Gegevens verzoekschrift

In het verzoekschrift moeten de volgende gegevens staan:

 • Uw naam, voornamen en woonplaats;
 • De naam, voornamen en woonplaats van uw partner;
 • Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moeten ook hun naam, voornamen en woonplaats in het verzoekschrift staan;
 • Voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u ook een ouderschapsplan maken.

Verweer partner

Uw partner kan verweer voeren tegen de procedure door te ontkennen dat sprake is van duurzame ontwrichting. De advocaat van degene die verweer voert, moet binnen 6 weken nadat het verzoekschrift is ontvangen, het verweer indienen bij de rechtbank. De rechter kan de termijn van 6 weken verlengen op verzoek van u of uw partner. Als de woonplaats van uw echtgenoot niet bekend is, is de termijn voor hem of haar om te reageren ten minste 3 maanden. Die termijn is ook 3 maanden als uw echtgenoot in het buitenland woont.

Oproep hoorzitting

Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, krijgt u een oproep voor een hoorzitting. Tijdens de zitting vraagt de rechter onder meer aan u en uw partner of u nog iets wilt zeggen dat van belang kan zijn voor de beslissing. Aan het einde van de procedure deelt de rechter mee wanneer hij de beslissing neemt. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. De rechter kan ook zonder hoorzitting beslissen. Dit is mogelijk als:

 • U een gemeenschappelijk verzoek heeft ingediend;
 • U een eenzijdig verzoek heeft ingediend, er geen verweerschrift is binnengekomen en er geen minderjarige kinderen zijn van 12 jaar of ouder die hun mening moeten geven over het gezag.

Beslissing en bezwaar

Na de zitting neemt de rechter de beslissing. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en naar u gestuurd. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het hof bekijkt uw zaak opnieuw. Bent u het niet eens met de beslissing van het Hof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Die gaat alleen na of het recht goed is toegepast. Als u in hoger beroep of beroep in cassatie wilt instellen, moet u dat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.

Kosten procedure

Bij een gerechtelijke procedure heeft u onder andere kosten voor uw advocaat en moet u griffierecht betalen. Griffierecht is een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Als u de kosten voor uw advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Bron: Rijksoverheid

Comment Section

0 reacties op “Wat is de procedure bij een scheiding van tafel en bed?

Plaats een reactie