Valkuilen bij echtscheiding

Valkuilen bij echtscheiding zijn er in overvloed. Maar ook na de scheiding vinden gescheiden ouders een aantal valkuilen op hun pad. Hoe kan je de pijn van een echtscheiding zoveel mogelijk verzachten voor je kind?  In het belang van de kinderen zou je deze valkuilen zoveel mogelijk kunnen proberen te vermijden. Hierna staan de belangrijkste op een rijtje:

  • Ruzie maken als de kinderen in de buurt zijn.
  • Kwaadspreken over de andere ouder.
  • Trekken aan kinderen.
  • Kinderen als steun en toeverlaat zien.
  • Kinderen als boodschapper inzetten.
  • Te veel toegeven door schuldgevoelens.

Ruzie maken als de kinderen in de buurt zijn

Heftige ruzie tussen ouders is voor kinderen beangstigend en pijnlijk. Ze voelen zich onveilig en hun vertrouwen in hun ouders vermindert. Ouders moeten het goede voorbeeld geven en dat doen ze niet met ruzie maken. Probeer ruzies te vermijden als je kinderen binnen gehoorsafstand zijn.

Kwaadspreken over de andere ouder

Kinderen kunnen er niet tegen als hun ouders negatief over elkaar praten. Of als anderen dat doen. Een kind ervaart de kritiek op een ouder al gauw als kritiek op zichzelf. En dat doet pijn. Het kan ook loyaliteitsproblemen veroorzaken, dus ervoor zorgen dat een kind het gevoel heeft voor een van beide ouders te moeten kiezen. Probeer ten minste neutraal over de andere ouder te spreken en zorg ervoor dat anderen dat ook doen. Lees ook eens het artikel ‘Kwaadspreken over andere ouder: boete geen adequaat middel‘. Een Italiaanse rechter legde een boete op van € 30.000 voor het kwaadspreken van de ene ouder over de andere ouder.

Trekken aan kinderen

Gescheiden ouders zetten hun kinderen soms (ook onbedoeld) onder druk. Die kunnen daardoor het gevoel krijgen tussen hun vader en moeder te moeten kiezen. Kiezen voor de een betekent echter ontrouw zijn aan de ander. Dat is heel pijlijk voor kinderen en kan tot (ernstige) loyaliteitsproblemen leiden. Sta toe dat de kinderen van beide ouders houden.

Kinderen als steun en toeverlaat zien

Kinderen zijn vaak heel behulpzaam als zij zien dat hun ouders het moeilijk hebben. Geef hun daar waardering voor. Maar let op dat ze niet alleen nog maar helpen. Anders kan het ten koste van hun ontwikkeling gaan. Geef ook niet toe aan de verleiding je volwassen problemen aan je kinderen toe te vertrouwen. Zoek een uitlaatklep of steun bij familie of vrienden of schakel zo nodig professionele hulp in.

Kinderen als boodschapper inzetten

Houd kinderen buiten kwesties tussen jou en je ex. Hoor hen niet uit over de situatie bij de andere ouder thuis en vraag hun ook niet om je boodschappen aan die ouder door te geven. Dat is belastend voor hen en kan er ook voor zorgen dat een kind het gevoel heeft voor een van beide ouders te moeten kiezen. Zoek bij voorkeur rechtstreeks contact met je ex als je iets wilt doorgeven of bespreken.

Te veel toegeven door schuldgevoelens

Gescheiden ouders voelen zich vaak schuldig over ‘hoeveel pijn zij de kinderen hebben aangedaan’. Dat kan tot te grote toegeeflijkheid en verwennerij leiden. Blijf ondanks alles duidelijke grenzen stellen (dus soms ook nee zeggen). Daar voelen kinderen zich veilig bij.

Bovenstaande zes valkuilen zijn natuurlijk niet de enige valkuilen die er zijn. Probeer zo goed mogelijk op de reacties van je kinderen te letten om zo te voorkomen dat je onnodig fouten maakt.

Over de schrijver
Mijn naam is Normand Jones en in 2001 ben ik begonnen als zelfstandige en heb Jones Mediation en Coaching opgericht. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als financieel specialist. Dit betekent dat ik in mijn mediations een gedegen financiele achtergrond meeneem. Ik ben aangesloten bij de MfN (voorheen NMI) en sta geregistreerd als registermediator. Daarnaast ben ik lid van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Regelmatig werk ik als registermediator voor de Rechtbank Haarlem, de Rechtbank Alkmaar en het Hof van Justitie in Amsterdam. In mijn mediationpraktijk zie ik voornamelijk echtscheidingen, maar ook zakelijke conflicten zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.Mediator EN coach Naast registermediator ben ik ook Coach en als zodanig lid van de Nederlandse Orde voor BeroepsCoaches (NOBCO) en de European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Als coach begeleid ik mensen in diverse situaties. Dat kunnen privé-situaties zijn maar ook zakelijk. Soms liggen mediation en coaching in elkaars verlengde.Stichting Oprecht Scheiden In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen met problemen van allerlei aard. Vooral in geval van echtscheidingen zie ik veel moeilijke situaties. Een aantal jaar geleden heb ik daarom Stichting Oprechtscheiden opgericht. Het doel van deze stichting is om het echtscheidingsleed zo veel mogelijk te verzachten door een platform te bieden met goede en uitgebreide informatie op het gebied van scheiden. Op de site van Stichting Oprecht Scheiden kunnen mensen bovendien een groot deel van hun scheiding zelf voorbereiden zodat ze zelf de regie houden over hun leven.
Reactie plaatsen