Wat is alimentatie bij echtscheiding?

wat is alimentatie

Alimentatie is de bijdrage die nodig is nadat jullie uit elkaar zijn gegaan. Als je getrouwd bent geweest en gaat scheiden, dan blijf je ook na de echtscheiding verplicht om voor elkaar te zorgen. Die zorg wordt ook wel de onderhoudsplicht genoemd. Het zorgen voor elkaar na de scheiding wordt in de praktijk meestal vormgegeven door de betaling van een bedrag aan levensonderhoud; de alimentatie.

Gelijk weten hoeveel de alimentatie na de scheiding is?

Is er een alimentatieverplichting na samenwonen?

Als je samenwoonde zonder dat jullie waren getrouwd, dan is er geen verplichting tot partneralimentatie. Maar wel voor kinderalimentatie.

Er bestaat wel een onderhoudsplicht voor:

  • getrouwde en geregistreerde partners
  • ex-partners
  • ouders en kinderen

Twee soorten alimentatie na echtscheiding

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Er zijn voor beide soorten alimentatie andere regels. Kinderalimentatie krijgt altijd voorrang boven partneralimentatie. Over beide soorten hebben we een aparte pagina gemaakt omdat daar veel extra informatie over is. Zie de buttons hieronder

In welke gevallen is er een kinderalimentatieplicht na de scheiding?

Hebben jullie kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan blijft de verplichting bestaan om voor je kinderen te zorgen. Het maakt daarbij niet uit of jullie getrouwd waren of samengewoond hebben. Zelfs als je geen relatie had bestaat de verplichting om voor je kinderen te zorgen. De onderhoudsplicht voor je kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. De verplichting tot kinderalimentatie loopt door tot je kinderen 21 jaar zijn.

Kan je alimentatie in natura betalen?

Er zijn verschillende manieren van alimentatie betaling. Meestal betaal je alimentatie gewoon als een geldbedrag. Maar een andere mogelijkheid is alimentatie in natura. Dat kan bijvoorbeeld door het betalen van de hypotheek van je ex-partner.

Wat houdt kinderalimentatie precies in?

De bedoeling van kinderalimentatie is er voor te zorgen dat een kind er, financieel gezien, zo min mogelijk op achteruit gaat door de scheiding. Dat is dus per gezin anders. De levensstandaard van jouw kinderen moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven als vóór de scheiding. Hoe bepaal je nou wat een juist bedrag is in jullie geval? Het fijnste is om dit in onderling overleg te kunnen bepalen. Maar een duidelijk overzicht van jullie financien tijdens het huwelijk en de verwachte financien na het huwelijk. Wij hebben daarvoor een mooie gratis spreadsheet. Mail ons even om deze op te vragen: info@oprechtscheiden.nl


Mocht je er samen niet uit komen, dan kan je een alimentatieberekening laten maken. Er wordt dan berekend wat de behoefte van de kinderen is en wat de draagkracht van jullie als ouders is. De uitkomst van de berekening kan je aanhouden als alimentatiebedrag. Je kan de uitkomst echter ook gebruiken als richtlijn en zelf samen een bedrag bepalen.


Als het jullie niet lukt om samen tot een redelijk alimentatiebedrag te komen, dan kan je de rechter een alimentatiebedrag laten bepalen. Je hebt dan een advocaat nodig om de scheiding voor jullie in te dienen bij de rechtbank. Wij kunnen je hierbij helpen. Neem even contact met ons op voor meer informatie: info@oprechtscheiden.nl

Wat is partneralimentatie bij echtscheiding?

Partneralimentatie is alleen van toepassing als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Jullie mogen zelf bepalen wat een redelijk bedrag is aan partneralimentatie. Ook de termijn van betalen mag je zelf afspraken over maken. Ook hier geldt: komen jullie er niet uit samen? Dan kan je een alimentatieberekening laten maken. Je kan je dan houden aan de uitkomt. En als dat ook niet lukt? Dan kan je de rechter vragen om een bedrag vast te stellen.

Alimentatie voor kind of partner?

Heb je recht op een bijstandsuitkering na je scheiding?

Als één van jullie na de scheiding een bijstandsuitkering aanvraagt, dan gaat de gemeente checken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. De gemeente kan de bijstandsuitkering verhalen op de ex-partner. Dat betekent dat het zo kan zijn dat je een deel van de bijstandsuitkering van je ex-partner moet betalen. De gemeente maakt zelf een berekening van het bedrag dat zij redelijk vinden in jullie situatie.

Wat is indexering van alimentatie bij scheiding?

De wettelijke indexering vindt ieder jaar plaats. Het is een verhoging van de alimentatie met een bepaald percentage. Dat percentage wordt vastgesteld door de minister van justitie. Het indexeringspercentage. Hebben jullie geen afspraken opgenomen in het convenant over de indexering? Dan kan je dat alsnog doen. Je kan dat dan onder bepaalde voorwaarden nog terugvorderen bij je ex-partner.

Heb je vragen over alimentatie en scheiden?

Heb je vragen over de alimentatie? Stel ze gerust. Is er iets niet duidelijk? Weet je niet hoe je het moet aanpakken? Wordt de indexering niet toegepast? Neem even contact met ons op. Onze medewerkers hebben een antwoord op al je vragen. We helpen je gratis en vrijblijvend op weg.

nieuwe alimentatieberekening

Berekening maken

kinderalimentatie

Kinderalimentatie

partneralimentatie

Patneralimentatie

alimentatie buitenland info

Buitenland

Hoe kunnen wij je helpen bij je scheiding?

Kijk deze video voor meer info