We gebruiken cookies:

Page content

Huis verkopen bij echtscheiding

huis verkopen echtscheidingMoet je je huis verkopen bij echtscheiding?  Dan zal de waarde, (de winst of de mogelijke schulden) samen worden gedeeld, als jullie tenminste in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Energiecontract

Een energiecontract is verbonden aan een persoon en niet aan een woning. Het is dus belangrijk om bij de verkoop van een huis na een scheiding te controleren wie de contracthouder van het energiecontract is. Deze contracthouder kan er vervolgens voor kiezen om voor zijn nieuwe woning een nieuw contract af te sluiten, het energiecontract te behouden of om de naam op het contract te wijzigen. Wat de beste optie is hangt af van de nieuwe woonsituaties van beide partners. Wanneer het huis op afwachting van de verkoop leegstaat kan je een leegstandscontract voor de energievoorziening van het huis aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Energievergelijken.nl.

Uitkoop en belasting

uitkoop en belastingDe hypotheekverhoging in geval van uitkoop is aftrekbaar. De Belastingdienst ziet het extra geld dat jij aan je partner moet betalen bij uitkoop als geld dat je uitgeeft voor de aankoop van een eigen huis. Daarmee is de betaalde rente gewoon aftrekbaar.

Bijleenregeling

Als je (bijvoorbeeld door scheiding) je eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, heeft dat mogelijk gevolgen voor je renteaftrek. Bij verkoop is de opbrengst in de meeste gevallen hoger dan de (eigenwoning)schuld. Je woning heeft dan overwaarde. Deze overwaarde moet je gebruiken bij de aankoop van een je nieuwe huis. Dit heet de bijleenregeling. Gebruik je de overwaarde niet? Maar leen je dit bedrag (voor een deel) bij om je nieuwe huis te kopen? Dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover je de rente mag aftrekken, mag dus niet hoger zijn dan de aankoopprijs van je nieuwe woning min de overwaarde van je oude woning.

Op de website van de Belastingdienst staat informatie over de verschillende situaties waarin je te maken kunt krijgen met de bijleenregeling.

Uitkopen

uitkopenStel dat je de gezamenlijke woning verlaat, dan zal je ex-partner je uitkopen. Voor de Belastingdienst telt deze uitkoopsom weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat je bij de aankoop van een nieuw huis de overwaarde in dat nieuwe huis moet steken, wil je de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken.

De ex-partner betaalt mee aan het huis

Als jij in het huis blijft en je ex-partner betaalt toch mee aan de hypotheekrente, dan is dat nog twee jaar aftrekbaar. Jij moet het huis dan wel als hoofdverblijf blijven gebruiken. En je ex-partner moet het huis wel voor het eigen woningforfait aangeven.

Overdrachtsbelasting

overdrachtsbelastingAls jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald, ongeacht of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook als het huis alleen op naam van één van beiden stond en er in gemeenschap van goederen is getrouwd, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wél moet er een notariële akte van verdeling worden gemaakt en bij het kadaster worden ingeschreven.

Nationale hypotheekgarantie

Het kan bij je scheiding zo zijn dat je je huis gaat verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen aan hypotheek. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als één inkomen wegvalt door scheiding, kan het Waarborgfonds je dit bedrag kwijtschelden en hoef je dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Ga voor meer informatie naar de site van deNationale Hypotheekgarantie.

Ruzie over wie het huis krijgt

ruzie huisHet is ook heel goed mogelijk dat je er samen niet uit komt wie het huis krijgt. Je wilt beiden in het huis blijven. Dan wijst de rechter in de praktijk meestal het huis toe aan de partner bij wie de kinderen blijven wonen. De rechter kan in het uiterste geval de verkoop van het huis ook afdwingen. Een openbare veiling is dan het gevolg. Een groot nadeel is dat de verkoop van het huis op deze manier minder oplevert en de kosten hoger zijn.

Je wilt beiden niet in het eigen huis blijven wonen

Als je geen van beiden in het huis wilt of kan blijven, dan vind vaak een notarieel vastgelegdeboedelverdeling plaats. Daarin wordt ook de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling kan worden afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst als het wordt verkocht. Soms kiezen mensen ervoor om het huis onverdeeld in de boedel te laten. Als jij of je ex-partner het huis naderhand toch wil verkopen kan dat alleen met toestemming van de ander.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

scheiding ontslag hoofdelijke aansprakelijkheidDe partner die het huis op naam krijgt is voortaan in zijn eentje aansprakelijk voor de hypotheekschuld. De notaris vraagt dan aan de bank die de hypotheek vertrekt een schriftelijke verklaring dat jij de ex-partner niet meer zal aanspreken voor de hypotheekschuld. Men spreekt dan van ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid‘. Het is logisch dat een bank alleen dán bereid is zo’n verklaring af te geven, als degene die het huis en de hypotheekschuld ‘overneemt’ voldoende financiele middelen heeft.

(bron: echtscheidingswijzer)

  Comment Section

  1 reactie op “Huis verkopen bij echtscheiding


  Door Monique Z op 23 maart 2016

  Mijn ex-man woont nog in ‘ons’ huis. Voor mij hebben wij destijds een andere woning gekocht. Situatie is nu zo dat we dus twee huizen bezitten waar we bij beide hypotheken hoofdelijk aansprakelijk zijn. Ik wil dit veranderd hebben. Voor beide huizen krijgen we het ontslag nu niet voor elkaar. Ik wil mijn woning verkopen, en ik wil dat hij dat ook gaat doen. Hoe dwing ik hem daartoe? Mijn financiele middelen raken zo langzamerhand op.

  Plaats een reactie


  *